Vad läser du?

Här finner du programöversikt för Nätverks- och systemadministrationsprogrammet.

År 1 En bred grund att stå på

Under det första året får du grundläggande kunskaper om främst systemadministration och datakommunikation. Vi kompletterar även med en del programmering så du har en bra grund att bygga vidare på under år två. Alla våra introduktionskurser börjar från början så om du inte har sysslat med datorer tidigare så behöver du inte vara orolig.

År 2 Fördjupning och utveckling

Under det andra året läser du kurser som fördjupar dina kunskaper inom operativsystem, nätverksadministration och informationssäkerhet. Flera av kurserna är praktiska och yrkesförberedande med laborationer på den senaste tekniken inom datorsystem och nätverk. Under detta år läser du breddningskurser i trådlösa nätverk, IP-telefoni och Windows-administration som förebereder dig för ett tredje år.

År 3 Breddning, fördjupning och examen

Det tredje året läser du ett av två alternativa spår eller en blandning av dessa. Året börjar med en förjupning inom systemadministration och datakommunikation och därefter kan du välja antigen att läsa informationssäkerhet, mer systemadministration eller kanske komponera ett helt eget program med programmering, ekonomi, juridik, projektledning eller vad just du är mest intresserad av! Oavsett vilket spår du väljer så avslutas det med ett examensarbete på kandidatnivå.

Kursöversikt

År 1

Datorns grunder, 7,5 hp.
Systemadministration - introduktion, 7,5 hp.
Grundläggande programmering med C++, 7,5 hp.
Datakommunikation - introduktion, 7,5 hp.

Linux-administration, 7,5 hp.
Scriptprogrammering, 7,5 hp.
Windows-administration I, 7,5 hp.
Databassystem, 7,5 hp.

År 2

Datakommunikation Routing och Switching, 9 hp
Operativsystem, 6 hp.
Informationssäkerhet - introduktion, 7,5 hp
IT i organisationer - introduktion, 7,5 hp

WAN, 3 hp.
NSA – Vetenskapliga metoder, 6 hp
Projekt i design av IT-infrastuktur, 9 hp
Användarsupport, 3 hp
Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet, 6 hp
IP-telefoni, 3 hp

År 3

Informationssäkerhet - riskhantering, 7,5 hp
NSA – Hållbar utveckling
Intrångsdetektering, 7,5 hp
Trådlösa nätverk, 7,5 hp

Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot nätverks- och systemadministration, 22,5 hp
Virtualisering, moln och lagring, 7,5 hp

Grafisk överblick

Kursöversikt för Nätverks- och systemadministrationsprogrammet