Framtid och jobb

Personalarbete kan innebära många olika arbetsuppgifter: rekrytering, kompetensutveckling, ledarskaps- och organisationsutveckling, arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor, relationer och konflikthantering, jämställdhets- och mångfaldsarbete etc.

Tjänstemän inom HR eller personalrelaterade yrken kan arbeta som exempelvis:

  • personal- eller HR utvecklare
  • personal- eller HR administratör
  • personal- eller HR konsult
  • personal- eller HR handläggare
  • personal- eller HR chef

Det finns alltså många yrkestitlar att välja på. Kortfattat kan man säga att tjänstemän inom HR eller personalrelaterade yrken hanterar de mänskliga resurserna inom organisationer. Personalvetare arbetar även med personal- och organisationsfrågor inom både privat och offentlig sektor; även som konsulter eller inom bemanningsföretag.

För mer information om framtid och jobb, läs om personalvetare på SACO:s hemsida.