Produktionsingenjör,180 hp

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

<ul class='stripped'><li>Högskoleingenjörsexamen</li><li>Kandidatexamen</li></ul>
ht 19Gamla utbildningsplaner

Modern produktion handlar om "maskin – människa – miljö", om att hitta nyskapande, effektiva och miljövänliga lösningar för att tillverka produkter. Vill du ha ett kreativt arbete? Vill du jobba med människor? Vill du ha möjlighet att arbeta internationellt? Då är produktionsingenjör en bra utbildning för dig!

  • Klara dina studier - få jobb
  • Näringslivet är med och utformar utbildningen
  • De flesta av våra studenter skriver examensarbete ihop med ett företag

Programmet Produktionsingenjör ger dig en bred utbildning som omfattar allt från design av produktionssystem med bland annat styrteknik, produktionssimulering och robotar, till IT, projektledning och ekonomi. Utveckling av nya tillverkningssystem är ett lagarbete och du kommer efter utbildningen att arbeta tillsammans med kollegor och kunder, många gånger i en internationell miljö.

Bäst i Sverige

Samverkamera.se som stöds av Svensk Näringsliv, utnämnde under 2014 Produktionsingenjörsprogrammet till Sveriges främsta utbildningsprogram inom teknikområdet för samverkan med näringslivet. Anledningen till att programmet erhållet denna utmärkelse är att teoretiska studier varvas med praktik ute på företagen i olika kurser.

Praktik, gästföreläsningar och sommarjobb

Programmet har en mängd olika partnerföretag knutna till sig som bidrar till studenternas möjlighet till sommarjobb och praktik. Tillsammans med våra partnerföretag erbjuds platser som  sommaringenjörer, vilket innebär att partnerföretagen varje år erbjuder sommarjobb åt ett antal av våra studenter. Ta del av studentintervjuer här.

Du får också möjlighet att praktiskt implementera teoretiska kunskaper genom fallstudier och projektarbeten, i olika kurser och hos partnerföretagen där du undersöker och löser problemen med stöd av föreläsningar och handledning från Högskolan.

Under hela utbildningen finns inslag av gästföreläsare som ger sin bild av industrins verklighet och bidrar till koppling mellan teori och praktik. I och med programmets täta koppling till arbetsmarknaden får du möjlighet att nätverka och tidigt knyta kontakter med olika företag.

Vad läser du på Produktionsingenjör?

Programmet är treårigt med produktionsteknik som huvudämne. Undervisningen baseras på teoretiska studier i kombination med många praktiska laborationer och projektuppgifter. Du läser grundläggande kurser inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och IT.

Sista terminen gör du ditt examensarbete (30 hp) som ofta utförs i samarbete med ett företag.

Studera utomlands

Du kan även välja att läsa någon eller några kurser utomlands om du vill bredda dina erfarenheter. Det gör du med fördel under termin fyra.

Jobb efter examen

Arbetsmarknaden för produktionsingenjörer ser väldigt ljus ut, och möjligheterna att få jobb efter studierna är mycket goda.
''Efterfrågan på arbetskraft med utbildning inriktad mot teknik och tillverkning beräknas öka med cirka 125 000 fram till år 2030, medan tillgången ökar med endast cirka 15 000. Om nuvarande utbildningsdimensionering och ungdomarnas nuvarande studieval består är det således risk för en tilltagande brist på utbildade inom teknik och tillverkning. Bristen gäller dels personer med gymnasial teknisk-industriell utbildning, dels gymnasie- och högskoleingenjörer.'' (Källa: Trender och Prognoser, SCB)

Arbetsmarknaden i siffror:

  • Över 800 tillverkande företag i Skaraborg (Källa: SCB)
  • 2,3 miljoner företag i Europa
  • Sysselsätter 27,3% av Europas befolkning (Källa: Manufuture, EU)

Vidare studier efter Produktionsingenjör

Efter avslutad utbildning har du en högskoleingenjörsexamen och en kandidatexamen. Därefter finns möjlighet att läsa Högskolans master- eller magisterprogram Intelligent Automation (60/120hp). Du kan också läsa vidare till en magister- (60hp) eller masterexamen (120 hp) på något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

Fråga din HJÄLTE

Bild på studenthjälte för Produktionsingenjörsprogrammet

Ella är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.

Läs mer om Ella och hennes studier på Produktionsingenjörsprogrammet.

Nyheter i anknytning till programmet Produktionsingenjör

2017-03-28 Sebastian och Michelle - laddade ingenjörer på väg ut i arbetslivet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. (eller motsvarande kunskaper)

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MIRANDA KEDBÄCK

Programansvarig


0500-448558
Miranda Kedbäck
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr