Vanliga frågor om programmet

Här hittar du vanliga frågor om Produktionsteknikerprogrammet med tillhörande svar.

 1. Hur lång är utbildningen?
  Utbildningen är två år.
 2. Vad får jag för examen?
  Du får en högskoleexamen som Produktionstekniker.
 3. Vad läser jag för kurser?
  Du läser produktionsteknik i många olika kurser. Kurserna bygger upp en produktionsteknisk förståelse, och lägger på ett antal produktionstekniska metoder och verktyg. Det är en utbildning med mycket direkt applicerbar kunskap, alltså olika metoder och verktyg du har användning av i arbetslivet.
 4. Hur är studierna upplagda?
  Undervisningen sker på många olika sätt, det är föreläsningar, grupparbeten, laborationer och projekt. En del kurser görs på uppdrag av eller ute på företag. Du läser oftast två kurser parallellt varje läsperiod, vilken är cirka 10 veckor. Studierna bygger på egen planering och eget ansvar, och i slutet på läsperioden examineras kurserna.
 5. Hur viktigt är det att kunna uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift?
  Det är väldigt viktigt. Det är ett moment i många kurser att kunna redovisa väl i både tal och skrift, och krävs som kunskap under utbildningen och när du går ut i arbetslivet.
 6. Hur examineras kurserna?
  Ofta examineras kurserna på flera olika sätt. Det kan vara skriftlig tentamen, muntlig redovisning och/eller skriftlig inlämning.
 7. Finns det möjlighet att studera utomlands?
  Ja, men eftersom utbildningen är så kort rekommenderar vi den som vill studera utomlands att göra detta genom att i slutet lägga på 6 månader extra på utbildningen.
 8. Får jag någon kontakt med industrin under min studietid?
  Ja, vi har mycket industrikontakt med många olika typer av företag i närområdet. Industrin medverkar som gästföreläsare, i studiebesök ute på företagen och i projektarbeten mot företagen. Examensarbetet görs på direkt uppdrag av ett företag.
 9. Vad är likheter och skillnader mellan Produktionsteknikerprogrammet och de två Produktionsingenjörsutbildningarna?
  Båda programmen har sin utgångspunkt i Produktionsteknik, och studenterna läser många kurser tillsammans. Produktionsingenjörsprogrammet läser mer matematik, och läser också kurser där den matematiken tillämpas. En skillnad är behörigheten för att komma in. Till Produktionsingenjör krävs högre behörighet.
 10. Vad kan jag jobba med när jag har tagit examen?
  Du kan jobba som produktionstekniker, beredare, processtekniker, avancerad operatör och liknande. Det finns många olika jobb du kan söka efter utbildningen. Grunden är teknisk problemlösning och produktionsutveckling.
 11. Hur ska jag veta om jag bör läsa vidare till Produktionsingenjör?
  För att bestämma om du vill läsa vidare ska du fundera på två saker. Den första är hur länge och hur mycket du vill läsa, och vad du klarar av. Produktionsingenjörsprogrammet har en högre teoretisk nivå, med svårare matematik och övrig teori. Den andra delen du ska fundera på är vad du vill jobba med. Jobben du utbildas för likar varandra, men Produktionstekniker är mer operativ direkt i verksamheten medan du som Produktionsingenjör kanske sitter mer på kontoret, planerar och genomför projekt och liknande.
 12. Jag vill läsa till Produktionsingenjör och saknar bara en kurs för att bli behörig, ska jag börja på Produktionsteknikerprogrammet?
  Är du ute i god tid kan du komplettera kursen på Komvux innan, så kan du söka Produktionsingenjör direkt. Annars kan du börja på Produktionstekniker, och så snart du läst in den kurs du saknar kan vi skriva över dig till Produktionsingenjörsprogrammet.
 13. Vad är bra med just Högskolan i Skövde?
  Det är en liten Högskola med närhet mellan studenter och lärare. Jag hoppas och tror att studenterna känner att lärarna bryr sig om dem. Jag som Programansvarig känner och har tät kontakt med alla mina studenter under deras studietid.