Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

<ul class='stripped'><li>Kandidatexamen</li><li>Sjuksköterskeexamen</li></ul>

Få yrken betyder lika mycket för människors trygghet och välbefinnande som sjuksköterskans. Du får en mycket viktig roll och samtidigt ett stimulerande jobb. Detta program förbereder dig för att möta uppgiften på bästa sätt. Som legitimerad sjuksköterska har du ett brett arbetsfält över hela världen.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier på Högskolan i Skövde. Genom Högskolans samarbete med utländska universitet och högskolor finns det även möjligheter för dig att genomföra delar av utbildningen utomlands. Programmets huvudområde är omvårdnad, men du läser dessutom biomedicin och folkhälsovetenskap. Studierna är både teoretiska och praktiska (kliniska). De kliniska studierna integrerar programmets ämnen såväl teoretiskt som kliniskt för att träna och utveckla dina specifika professionskunskaper som sjuksköterska.

Utbildningen ger dig en sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt en kandidatexamen i omvårdnad.

Det här läser du på Sjuksköterskeprogrammet

När du börjar på programmet får du först lära dig om människans hälsa och livsvillkor samt grundläggande vårdande handlingar. Inne på det andra året fokuserar du på patientens upplevelser och behov med utgångspunkt i olika perspektiv såsom kön, ålder, kultur och typ av ohälsa. Under utbildningens sista år får du fördjupa dina teoretiska och kliniska kunskaper.

Kliniska studier fördelas mellan verksamhetsförlagd utbildning och Högskolans kliniska träningscenter. Träningscentret på Campus i Skövde är utformat som en vårdnära miljö med bland annat en patientsimulator som ger möjlighet till verklighetstrogna övningar för yrkesspecifika vårdhandlingar. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom olika vårdverksamheter i närområdet.

Du avslutar dina studier med att genomföra ett akademiskt examensarbete i omvårdnad.

Jobb efter examen som sjuksköterska

När du har tagit din examen får du också din sjuksköterskelegitimation (som Socialstyrelsen utfärdar). Det finns en stor efterfrågan på legitimerade sjuksköterskor inom vården. Dina chanser att få jobb efter utbildningen är därför goda, både inom regionen, i övriga landet och även utomlands. Utbildade svenska sjuksköterskor är mycket eftertraktade vid internationellt arbete.

Enligt Yrkeskompassen på Arbetsförmedlingens hemsida förväntas det bli liten konkurrens om jobben på fem till tio års sikt.

Läsa vidare efter examen som sjuksköterska

Programmet ger dig en kandidatexamen i omvårdnad – sjuksköterskeexamen. Efter utbildningen kan du fortsätta läsa till en magisterexamen (60 hp). Du specialiserar dig då inom ett område, till exempel som barnmorska eller distriktssköterska. Därefter kan du fortsätta på en forskarutbildning. 

Nyheter i anknytning till sjuksköterskeprogrammet

2017-04-04 - Dataspel ska lära studenter vårda döende patienter
2014-01-13 - Högskolan välkomnar 110 nya sjuksköterskor
2013-11-11 - Skövde blir mötesplats för Sveriges vårdutvecklare
2012-11-23 - VFU 2013 blir en av Högskolans största konferenser hittills
2012-10-24 - Entreprenörsprojekt; driva eget hemtjänstföretag

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

  • Kandidatexamen
  • Sjuksköterskeexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JENNY HALLGREN

Programansvarig


0500-448474
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

LARS WESTIN

Programansvarig


0500-448448
Lars Westin
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Bild på Cecila VikenstrandFråga
studievägledare

Cecilia Vikenstrand

cecilia.vikenstrand@his.se
0500-448114

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.