Läsa vidare

Programmet förbereder dig för fortsatta magisterstudier, som exempelvis barnmorskeutbildning, samt olika specialistutbildningar för sjuksköterskor, vilket ger behörighet till forskarstudier.