Studentintervju: Louise Eklind

Louise Eklind läser sista året på sjuksköterskeprogrammet. Här berättar hon om utbildningen och om varför sjuksköterska är ett så spännande, givande och framförallt viktigt yrke.

Porträttbild av Louise Eklind.

Vad gjorde att du valde att läsa till sjuksköterska?

Jag har alltid tyckt att det är kul att hjälpa människor och kunna göra deras vardag till det bättre. Det som gjorde att jag ville bli sjuksköterska var möjligheten till utveckling och att yrket är så pass brett, även möjligheten till att läsa vidare. Jag är nöjd och stolt över att jag följde min magkänsla när jag valde utbildningen, för idag känns det helt rätt och jag tycker att kontakten och mötena med alla olika sorters människor jag träffar förgyller vardagen och arbetet.

Vad är det mest intressanta man läser om på programmet?

Det roligaste man läser under utbildningen tycker jag nog ha varit patofysiologin, där jag fick en inblick i kroppens funktion, sjukdomar och hur allt fungerar samt hur häftig kroppen faktiskt är. Det var även roligt med mikrobiologi och akut-kursen där det var mer inriktat på hur du ska handla i akuta situationer.

Programmet i sig är bra, sen finns det alltid kurser och saker som man tycker mindre om eller inte riktigt förstår innebörden av förrän man senare utsätts för det i praktiken eller kan koppla det till en kurs senare i utbildningen. Lite så tycker jag omvårdnaden är, den kan vara svår att förstå teoretiskt ibland men när man själv får testa på eller se det, förstår man varför och hur viktig omvårdnaden är för att skapa det goda vårdandet.

Vad vill du arbeta med efter examen?

Jag vet inte riktigt för det finns så mycket som är roligt, men jag har praktik i hemsjukvården nu och trivs hur bra som helst, jobbar även extra inom hemtjänsten och jag skulle verkligen kunna se mig själv jobba med äldre människor då de ger så mycket och arbetet med dem är roligt och lärorikt.

Varför är sjuksköterska ett så viktigt yrke?

Det är viktigt för att jag ser sjuksköterskor som en länk mellan patienten, omvårdnadspersonal, läkare och andra professioner så som sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Arbetet mellan professionerna är tight. Då upplever jag att sjuksköterskorna är de som många vänder sig till: omvårdnadspersonal om något avviker i det normala, läkare om ordinationer och åtgärder som skall göras. Sen är det även upp till oss att förmedla detta vidare, samt tala för patientens bästa, stå upp för det som patienten vill och även se alla som finns runtomkring patienten. För som sjuksköterska vårdar du inte bara patienten utan ofta också en hel familj. Sjuksköterskor har ett stort ansvar; inte bara omvårdnadsmässigt utan även medicinskt samt som stöd till dem som behöver. Detta är bland annat charmen och vikten ser jag i arbetet.

Vad ser du mest fram emot med ditt blivande yrke?

Jag ser fram emot att utvecklas, få patientkontakt och alla möten av människor samt situationer jag kommer utsättas för även om en del såklart kommer vara tuffa och svåra. Jag ser fram emot ovissheten även om den kan vara lite pirrig, men spänningen med yrket är också att du aldrig riktigt vet vad som kommer att hända eller hur reaktioner blir i möten.

Jag ser även fram emot arbetet i sig så som att få nya kollegor, områden, kanske nya intressen och möjligheter. Det skall bli spännande och roligt att få börja arbeta och omsätta den teoretiska kunskapen vi fått till praktisk.

Varför borde fler välja att läsa till sjuksköterska?

För att yrket är så spännande och lärorikt! Du kan ha en plan för din dag men den kan alltid ändras då du arbetar med människor. De är inte robotar utan har känslor och tankar och dessa kan förändras, även upplevelser av något kan förändras samt vardagen i sig. Att arbeta som sjuksköterska ger en varierande arbetsmiljö och stora möjligheter till utveckling och vidareutbildning. Som sjuksköterska lär du dig nya saker hela livet!

Vill du veta mer?

Kontakta Louise på mejladressen: a14ouek@student.his.se