Vad kan du jobba med?

Sjuksköterskeprogrammet förenar ämneskunskaper från omvårdnad, biomedicin och folkhälsovetenskap. Utbildningen utgör grunden för Socialstyrelsens utfärdande av sjuksköterskelegitimation och förbereder dig för dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete. Med en sjuksköterskeexamen har du en bred arbetsmarknad att se fram emot, både nationellt och internationellt.

Studentintervju - Stina Lindskog

Sjuksköterska är ett yrke där jag får jobba med människor, vilket jag alltid velat göra. Jag har siktet inställt på att komma till en akutmottagning på ett sjukhus. Jag tror att den typen av jobb är väldigt varierande, jag gillar ansvar och tror att stressen där är något positivt.

Hittills har utbildningen på Högskolan levt upp till mina förväntningar. Högskolan i Skövde är ganska liten, vilket ger stor sammanhållning, vilket jag gillar. Staden Skövde utvecklas också tack vare Högskolan, med nya affärer, många kaféer, pubar, restauranger med mera – det finns i stort sett lika mycket här som i en större kommun.

Visst kan jag rekommendera stan - och Högskolan! Den är både fräsch och bra utrustad.

Stina Lindskog, student på sjuksköterskeprogrammet