Socialpsykologiskt program, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen

Har du någonsin funderat på varför du trivs i vissa relationer men inte i andra? Eller varför vissa arbetsgrupper presterar på toppen av sin förmåga medan andra bara medelmåttigt? Vill du kunna övertyga människor i din närhet att göra som du vill? Och vill du bättre förstå samhället och samtiden? Då är det Socialpsykologiska programmet rätt utbildning för dig!

På Högskolan i Skövde är socialpsykologi så intressant att det är ett eget huvudämne. På andra lärosäten sorterar ämnet under, i huvudsak, antingen psykologi eller sociologi. Hos oss får du en utbildning, med socialpsykologi som huvudämne, som öppnar upp för ett stort antal spännande yrken inom både offentlig sektor och privat näringsliv.

Genom högskolans utbytesprogram har du möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Som student på programmet har du även möjlighet att knyta intressanta kontakter genom utländska studenter på högskolan.

Det här läser du på Socialpsykologiska programmet

Socialpsykologi är det vetenskapliga studiet av ömsesidig social påverkan och undersöker hur enskilda individers och gruppers attityder och beteende formeras och förändras i samspelet med andra individer. Programmet innehåller ett flertal kurser som behandlar utveckling och tillämpning av olika modeller för att förstå, förklara och hantera aktuella samhällsutmaningar (till exempel migration, ojämlikhet i hälsa, sjukfrånvaro och frisknärvaro i arbetslivet) med särskilt fokus på hälsa, social hållbarhet (t.ex. rättvisa, livskvalitet och mångfald) och digitalisering.

Under ditt första läsår får du en introduktion i bland annat socialpsykologiska teorier och forskningsområden, kommunikation och motiverande samtal och vetenskaplig metod. Andra året innehåller kurser inom bland annat gruppers dynamik och utveckling, hälsa, kultur, hållbar livsstil samt migration och under det tredje året får du fördjupa dig inom organisationers socialpsykologi, hållbart arbetsliv, hälsofrämjande och professionsetik. Du gör även ditt examensarbete under sista året.

Läsa vidare efter Socialpsykologiska programmet

Efter avslutad utbildning har du en kandidatexamen inom socialpsykologi. Du kan därefter läsa vidare till en magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp) på något annat lärosäte – i Sverige eller utomlands.

Jobb efter examen inom socialpsykologi

Beteendevetenskaplig kompetens är efterlyst inom både privat och offentlig sektor, även om utbildningen inte ger dig så kallad yrkeslegitimation. En hög andel av våra programstudenter får därför anställningar inom social omsorg, privat behandlingsverksamhet, försäkringskassa, arbetsförmedling, skola eller kriminalvård. Tidigare studenter arbetar idag bland annat som personalutvecklare, projektledare, behandlingsassistenter, kuratorer, högskolelärare eller har valt att fortsätta sina studier i socialpsykologi på högre nivå.

Forskning inom socialpsykologi

Se mer om socialpsykologiska forskningen under forskningscentrat Hälsa och välbefinnande.

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

KRISTIAN VÄNERHAGEN

Programansvarig


0500-448480
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Fråga studievägledare Studie- och karriärvägledare Ingrid Christensson

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se
0500-448732    

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.