Linn Lundquister

"Användbara kunskaper och engagerade lärare!"

student, socialpsykologiska programmet

- Läs socialpsykologi, det är något för dig! sa min pappa, som hade läst fristående kurser i socialpsykologi på kvällstid. Jag blev nyfiken och sökte en kvällskurs, kom in, och började studera på halvfart. Sedan var jag fast. Jag kände direkt att det innehöll väldigt mycket som är applicerbart på det som jag ville jobba med i framtiden.

- Jag är utbildad gymnastiklärare, en roll i vilken jag mestadels arbetat med att undervisa elever, men även blivande lärare och förskollärare. Som lärare tänkte jag mycket på hur viktig kommunikationen mellan människor är. Det har bland annat lett till att jag vill lära mig mer om hur vi människor fungerar i grupper – kunskaper jag vill använda ifall jag kommer tillbaka till skolan, ett sammanhang där jag ser att socialpsykologisk kompetens skulle vara en oerhörd tillgång i exempelvis arbetet för jämställdhet och mot mobbning.

- Socialpsykologiska programmet på Högskolan i Skövde har duktiga och engagerade lärare – och intresserade studenter! Det är en utbildning som ligger i tiden, då fler och fler upptäcker hur viktig den psykosociala miljön är för vår hälsa. En bra psykosocial arbetsmiljö tror jag är en viktig faktor för att sänka antalet sjukskrivningar.

Här är man inte anonym

- Socialpsykologi är användbart inom en rad verksamheter, just bredden är en del av utbildningens styrka. Jag har haft en väldigt bra kunskapsresa på Högskolan i Skövde, en skola där man inte är anonym. Lärarna känner igen studenterna och hälsar, det tycker jag om. Stämningen är också fin mellan studenterna, det kanske beror på att programmet handlar om samspel mellan människor, men jag tycker också att det är lätt att träffa och lära känna studenter från andra program. Jag tycker att Skövde är en utmärkt studentstad. Det kulturella utbudet är bra och avstånden korta. Vill man ha ännu mer så är det ju bara någon timma till Göteborg.

Linn Lundquister, student, socialpsykologiska programmet