Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, 75 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

<ul class='stripped'><li>Magisterexamen</li><li>Specialistsjuksköterskeexamen</li></ul>

Allt fler familjer lever under fattiga förhållanden i Sverige vilket innebär en ökad hälsorisk för barnen. Behovet av avancerad sjukvård i hemmet ökar i takt med att vi lever allt längre. Även livsstilsrelaterad ohälsa, till exempel övervikt, stress och rökning, ökar och ställer krav på adekvat hälsorådgivning. Det är ofta du som distriktssköterska som får göra den första hälsobedömningen inom vården.

Distriktssköterskor som examineras vid Högskolan i Skövde får en mycket bred kompetens – vilket krävs idag. Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill gå en specialistsjuksköterskeutbildning för att bli distriktssköterska. Programmet innebär studier på heltid och du bedriver dina studier på campus vid Högskolan i Skövde. Utbildningen ger dig behörighet att förskriva förbrukningsartiklar samt vissa läkemedel.

Ansökningsperiod 2020

OBS! Datum för anmälan: 17 februari till 16 mars

Det här läser du

Programmet omfattar totalt 75 hp, varav 60 hp består av teoretiska studier i ämnena omvårdnad och biomedicin. 15 hp består av kliniska studier (praktik). De kliniska studierna är förlagda inom barn- och skolhälsovård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. I de verksamhetsförlagda studierna ska du tillämpa och fördjupa dina teoretiska kunskaper. Dina praktikplatser planeras i möjligaste mån till Högskolans närområde.

Läsa vidare

Programmet leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska samt filosofie magisterexamen i omvårdnad. Efter avslutade och godkända kurser är du behörig att söka vidare utbildning på forskarnivå.

Jobb efter examen

I distriktssköterskans arbete ingår att identifiera och bedöma patienters vårdbehov samt genomföra åtgärder som främjar hälsa och förebygger ohälsa i alla åldersgrupper. Ditt arbetsområde kommer därför att vara både stort och brett.

I dagsläget råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Dessutom beräknas cirka 60 procent av dagens distriktssköterskor att gå i pension under de närmaste 15 åren. Möjligheterna till anställning som distriktssköterska efter din utbildning anses därför vara goda.

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

  • Magisterexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MARGARETHA LARSSON

Programansvarig


0500-448479
Margaretha Larsson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Bild på Cecila VikenstrandFråga
studievägledare

Cecilia Vikenstrand

cecilia.vikenstrand@his.se
0500-448114

Ansökan till programmet

Läs mer