Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, 60 hp

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

<ul class='stripped'><li>Magisterexamen</li><li>Specialistsjuksköterskeexamen</li></ul>
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du jobba med fokus på barn och ungdomars hälsa? Som skolsköterska kan du göra skillnad för barn och ungdomar både genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Du blir en viktig vuxen för elever i skolan.

Specialistutbildningen till skolsköterska vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till skolsköterska. Efter godkänd utbildning har du en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning skolsköterska och en magisterexamen i omvårdnad.

Programmet ges i form av halvtidsstudier på avancerad nivå, under fyra terminer. Det är en modifierad distansutbildning med några kurstillfällen på campus.

Kommunikation, jämlikhet, jämställdhet, delaktighet, etnicitet och etik är centrala begrepp i utbildningen. Utbildningen grundar sig på värderingar från FN:s konvention om barns rättigheter.

Ansökningsperiod 2020

OBS! Datum för anmälan: 17 februari till 16 mars

Det här läser du

Programmets huvudämnen är omvårdnad. I utbildningen ingår såväl teoretiska studier som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I de teoretiska studierna läser du om skolbarns hälsa, livsvillkor och livsstil, hälsofrämjande arbete samt sjukdomar och funktionshinder hos skolbarn. Under VFU tillämpar du teoretiska kunskaper och tränar din förmåga.

Varje kurs innehåller studietillfällen (2-3 dagar) som är förlagda till Högskolan i Skövde. Dessa tillfällen ligger i början och slutet av kurserna. Övrig tid kan du läsa på distans via nätet med stöd av en lärplattform. 7,5 hp är verksamhetsförlagd. Din VFU-plats planeras i samråd med dig. Du kommer att behöva visa utdrag från belastningsregistret inför din VFU.

Några av programmets kurser kan även läsas som fristående kurs. 

Läsa vidare

När du gått klart programmet har du en specialistsjuksköterskeexamen och en magisterexamen i omvårdnad. Din magisterexamen ger dig därefter möjlighet att läsa vidare till en masterexamen (120 hp). Du har också möjlighet att söka vidare som doktorand och genomgå forskarutbildning.

Jobb efter examen

När du har din specialistsjuksköterskeexamen kan du arbeta både inom den kommunala och privata skolan. Som skolsköterska arbetar du med barns hälsa och ohälsa i åldrarna 6-19 år i grund- och gymnasieskolan. Du kommer att arbeta i nära samarbete med föräldrar, lärare och annan skolpersonal samt företrädare för andra professioner i samhället som arbetar med barn.

Behovet av utveckling och forskning inom skolhälsovården är stort för att kunna förbättra skolbarns hälsa.

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande, svensk legitimation som sjuksköterska samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare krävs kunskaper i svenska som motsvarar grundläggande behörighet på grundnivå.

  • Magisterexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MARIE WILHSSON

Programansvarig


0500-448472
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Bild på Cecila VikenstrandFråga
studievägledare

Cecilia Vikenstrand

cecilia.vikenstrand@his.se
0500-448114

Ansökan till programmet