Systemvetenskap, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Information är ofta en av de viktigaste tillgångarna för ett företag eller organisation. Men, denna tillgång blir värdefull först när företaget kan styra och hantera sina informationsflöden. För detta krävs smarta och moderna IT-lösningar. På programmet Systemvetenskap får du en bred systemvetenskaplig utbildning med specialisering inom just detta område.

Detta program har utformats i samarbete med Högskolans partners; företag och organisationer som representerar olika branscher. Det gör att du får en marknadsanpassad utbildning som ger dig den kompetens arbetsmarknaden efterlyser samtidigt som du har stora möjligheter att själv forma din utbildning efter dina egna intressen.

Det här läser du på programmet Systemvetenskap 

Under första året får du lära dig grunderna inom bland annat verksamhetsmodellering, kravhantering, databaser, informationssäkerhet och programmering. Du kommer att lära dig olika typer av IT-system och hur de stöttar olika roller i ett företag eller i en organisation. Det första studieåret ger dig en bred kunskapsbas, som du sedan bygger vidare på.

Under andra året kommer du att arbeta mycket i projektform tillsammans med studenter på andra program där era respektive nyckelkompetenser kombineras för att utveckla IT-lösningar. Detta ger viktiga erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv. Du kommer att få fördjupa dina kunskaper inom organisationers insamling, lagring och användning av data. Dessutom kommer du att lära dig grunderna inom data warehouse-system.

Tredje året ägnar du åt fördjupning inom Business Process Management. Programmet innehåller 15 valfria poäng som du själv kan använda för att skapa en unik kompetensprofil. Hösten det tredje året är dessutom anpassad för att möjliggöra utlandsstudier. Den avslutande terminen består av ett examensarbete där du själv väljer vad du vill fördjupa dig inom.

Studera utomlands 

Utlandserfarenheter och utbytesstudier är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Höstterminen det tredje året är anpassad för att möjliggöra utlandsstudier. Välj mellan många olika universitet runtom i världen. Läs mer om utlandsstudier.

Jobb efter examen som systemvetare 

Utbildningen förbereder dig för olika typer av jobb inom ett brett spektrum, men där fokus ligger på att utveckla och anpassa moderna IT-lösningar. Exempel på jobb är IT-konsult, systemutvecklare, systemupphandlare och verksamhets- och affärsutvecklare.

"Antalet utvecklare på arbetsmarknaden ökar med 2 000 personer för varje år - men för it-branschen räcker det inte. Det behövs fler utexaminerade systemutvecklare från högskolorna, menar Computer Swedens reporter Mattias Malmqvist." Läs artikeln "Examinationstakten täcker inte behovet"

Det är idag liten konkurrens om jobben för systemvetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och systemvetare med yrkeserfarenhet. Systemvetares kompetens är mycket efterfrågad. Detta visar såväl Arbetsförmedlingens prognoser som Sacos rapport Framtidsutsikter.

Läsa vidare efter programmet Systemvetenskap 

Efter avlagd kandidatexamen (180 hp) kan du fortsätta med magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp) på Högskolan i Skövde, hos något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.  

Forskning i anknytning till programmet Systemvetenskap

Se hemsidan för forskningscentrat Informationsteknologi.

Fråga din HJÄLTE

Bild på Erik Ljungdahl

Erik är din HJÄLTE och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Erik och hans studier inom Systemvetenskap.

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

JESPER HOLGERSSON

Programansvarig


0500-448362
Jesper Holgersson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097

Läs mer

Vilken utbildning leder till vilket jobb? Data och IT

Liten konkurrens på arbetsmarknaden för datavetare

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

låg konkurrens datavetare

Källa Saco

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.