Tumörbiologi - masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Med det biologiska området åsyftas här program med molekylärbiologisk, biokemisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
vt 17Gamla utbildningsplaner

Vi erbjuder ett 2-årigt masterprogram med inriktning mot tumörbiologi som innehåller flera kurser på avancerad nivå som är utformade för att ge en djup teoretisk kunskap samt avancerade laborativa och metodologiska färdigheter inom området. Programmet förbereder studenterna för verksamhet i grundläggande och tillämpad tumörbiologisk forskning inom akademin eller läkemedelsindustrin.

Programmet är vilande höstterminen 2017.

Vad läser du?

Med en systembiologisk fokus ger studierna goda kunskaper om genetiska, molekylära och cellulära processer involverade i såväl normal- som sjukdomstillstånd

Individuellt laboratoriearbete och datorbaserad analys av experimentell biologisk data är viktiga delar i programmet. Under den första terminen studerar du avancerade kurser i tumörbiologi, experimentell biomedicin, biostatistik och bioinformatik, samt dess tillämpningar inom tumörbiologi. Under den andra terminen kommer fokus att ligga på analys av experimentell biologisk data, och inkludera avancerade kurser i systembiologi, analys av genuttryck och molekylära markörer vid sjukdom, samt en modellerings- och projektkurs i tumörbiologi. Under studietiden kommer avancerad laboratorieutrustning användas för att analysera DNA, RNA och proteiner. Förändringar vid tumörutveckling studeras på olika nivåer, såsom genom-, kromosom-, DNA-, RNA och proteinnivå. En viktig del i utbildningen utgörs av dataanalys och databassökningar både utifrån egna experimentella data och publika datakällor. 

Programmet avslutas med ett examensarbete på 60 högskolepoäng där du kommer att använda dina förvärvade teoretiska och laborativa kunskaper för att lösa ett relevant forskningsproblem inom systembiologi (med fokus på tumörbiologi). Examensarbetet utförs individuellt och kan utföras antingen vid ett företag, vid högskolan i Skövde eller vid ett lärosäte i Sverige eller utomlands.

Efter avslutade studier

Avslutade studier ger en masterexamen i systembiologi, som gör dig behörig för arbete inom forskning och utveckling på t.ex. farmaceut- och bioteknikföretag, vid statliga och privata forskningslaboratorier samt möjlighet att starta forskarstudier vid högskola eller universitet.

Behörighet

Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen om minst 180 hp inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, t ex IELTS, TOEFL eller liknande.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Med det biologiska området åsyftas här program med molekylärbiologisk, biokemisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
vt 17Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

KATARINA EJESKÄR

Programansvarig


0500-448642
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr