Virtuell ergonomi och design - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du vara med och utveckla framtidens produkter- och arbetsplatser med användarna i fokus för att minimera belastnings- och arbetsskador och optimera komfort och ergonomi?

> Virtuell ergonomi och design finns också som två-årigt masterprogram

Under programmet lär du dig att använda digital teknik och virtuella verktyg för att kunna utvärdera ergonomi, men även anpassa teknik och system utifrån olika användares förmågor och begränsningar.

Det här läser du

Programmet ger övergripande kunskaper inom området Virtuell produktframtagning, men även specifik kunskap om hur man integrerar ergonomi och användaraspekter i produktframtagningsprocessen.
Utbildningens första del introducerar ämnet Industriell ergonomi inklusive aktuella forskningsfrågor samt presenterar och diskuterar ett antal industriella paradigmskiften. Denna första del behandlar även hur datorbaserade verktyg som CAD och CAE används och fungerar som beslutsstödsystem i produktframtagningsprocessen. Under andra terminen läser du en fördjupande kurs i hur ergonomisimulering kan användas för att utvärdera och förbättra produkters och arbetsplatsers fysiska ergonomi. Samtidigt förfinar du din värderingsförmåga och ditt förhållningssätt genom en kurs i forskningsmetodik och kommunikation. Med det avslutande examensarbetet har du möjlighet att visa upp dina utvecklade förmågor och färdigheter.

Efter avslutade studier

En central del av programmet handlar om att kunna använda digitala verktyg för att utvärdera ergonomi i designprocessen vilket är något som industrin efterfrågar och arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för ingenjörer med kunskaper inom ergonomi och design. Flera studier visar att företag idag har svårt att rekrytera kompetenta medarbetare inom området.
Efter avlagd examen är du också behörig att påbörja forskarutbildning inom Informationsteknologi.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom integrerad produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6/Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ARI KOLBEINSSON

Programansvarig


0500-448588
Ari Kolbeinsson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaStudie- och karriärvägledare Ulrika Granlid

studievägledare

Ulrika Granlid

ulrika.granlid@his.se
0500-448701