Vad läser du?

En webbutvecklare behöver kunna mycket, allt ifrån design till mer tekniska kunskaper. Därför har vi valt att ge utbildningen över tre år. På det viset hinner du få en spetskompetens inom webbutveckling samtidigt som utbildningen omfattar alla de delar du behöver ha med dig.

Design

Det finns inga användare som är så otåliga som de som använder webben. Man vill inte läsa en massa instruktioner för att kunna använda sidan. Om man inte direkt förstår eller hittar det man söker så går man till en annan sida. Det är dessutom viktigt att tänka till så att man inte gör det onödigt svårt för t ex färgblinda att använda sidan. Design blir därför oerhört viktigt. I utbildningen får du flera kurser med fokus på detta.

Programmering

Dagens webbplatser är något mycket mer än enkla hemsidor. De är ofta dynamiska och sätts ihop för varje användare och tillfälle. De är interaktiva och reagerar på vad användaren gör. De innehåller script och appar av olika slag. Webbutvecklare måste därför hantera en rad tekniker såsom HTML, XML, CSS, DOM, JavaScript, PHP, Ajax osv. I utbildningen får du först lära dig grunderna i programmering för att därefter använda de här teknikerna i de flesta av kurserna.

Databaser

Dagens webbplatser är så gott som alltid kopplade till databaser. Det kan t ex handla om register över kunder och priser. En webbutvecklare behöver därför kunskap om databaser. Hur de används och hur man kopplar sin webbapplikation till en databas. I utbildningen får du två kurser med fokus på databas där bägge kurserna består av både teori och praktik. Ytterligare träning på detta får du i projekt.

Säkerhet

Att utveckla webbplatser utan ha kunskap om säkerhetsfrågor är riskabelt. Många webbplatser kräver t ex att användaren identifierar sig. Det blir även allt vanligare att betalningar går via Internet. Webbplatsen måste då kunna garantera att de här aktiviteterna är säkra. Utbildningen ger dig både teori och praktisk övning på säkerhetsaspekten.

Driftning

Att utveckla en webbplats är bara början, den ska fungera över tid också. Det betyder att kunskaper om hur man driftar systemet, dvs. övervakning, felsökning, underhåll etc., är viktigt, liksom grundläggande kunskaper om nätverk och operativsystem.

Erfarenhet av projekt

De flesta kurserna i utbildningen består av ungefär lika delar teori och praktik. Det betyder att du hela tiden får använda och träna på dina nya kunskaper. Att genomföra ett projekt är dock något annat. Här får du se hur delarna hänger ihop och använda dina kunskaper i ett större sammanhang. Det här är en viktig erfarenhet du får med dig ut i arbetslivet. Utbildningen innehåller en kurs i programvaruutveckling som följs av ett tioveckors heltidsprojekt på våren i årskurs två. Projektet är ett riktigt projekt, dvs. det finns en verklig beställare som kommer att använda resultatet. På våren i årskurs tre gör du ett examensarbete där du har större frihet att själv definiera ditt projekt.