Kvällskurser

För dig som inte har möjlighet att gå på föreläsningar på dagarna passar våra kvällskurser utmärkt. Hos oss kan du läsa kurser i en mängd olika ämnen – allihop med föreläsningar som börjar tidigast klockan 17.

Kvällskurserna passar dig som jobbar på dagtid, men ändå vill läsa på högskolan. Många av våra kvällskursstudenter jobbar eller studerar något annat ämne – antingen på heltid eller deltid – och väljer att läsa en kurs i något nytt ämne eller fördjupa kunskaperna ytterligare.

Ofta blir diskussionerna på kvällskurserna väldigt intressanta eftersom en stor blandning av människor möts. Vissa studerar och andra jobbar vilket gör att alla har olika bakgrund och infallsvinklar. Många erfarenheter utbyts och föreläsningarna blir extra givande. Kvartsfart eller halvfart?

Vissa av kurserna har föreläsningar en kväll i veckan, andra en gång i månaden. Det varierar beroende på ämne och omfattning. Vi har både kvällskurser på halvfart (d.v.s. 15 högskolepoäng per termin) och på kvartsfart (d.v.s. 7,5 högskolepoäng per termin).

Här hittar du våra kvällskurser