Läs på campus

Om du inte har läst vid högskola eller universitet tidigare, kan det kännas förvirrande med alla uttryck och termer. Systemet är annorlunda jämfört med hur det är att läsa på exempelvis gymnasiet. Det är inte så komplicerat egentligen, det gäller "bara" att begripa själva upplägget. Det är förstås viktigt att du gör det, så att du får ut det du vill.

Program eller kurs?

All högskoleutbildning är uppbyggd av kurser. Skillnaden mellan att läsa fristående kurser och program behöver inte vara så stor – du kan ha samma utbildning när du är klar. Väljer du att läsa program har Högskolan i förväg bestämt vilka kurser du ska läsa, med varierande möjlighet att själv förändra (individuella val). Läser du fristående kurser måste du söka och bli antagen varje termin, men du har själv större inflytande över vad och i vilken ordning du läser.

På Högskolan i Skövde finns många utbildningsprogram och en mängd fristående kurser att välja bland. Vad som passar dig vet du bäst själv och beror på vilket mål du har med din utbildning.

Förutom att du själv väljer vad du vill läsa kan du också påverka hur du vill läsa. Du kan läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, någon enstaka kurs eller ett helt program. Du väljer också mellan att läsa på Högskolans campus eller på distans.

Campus?

Området där de flesta av Högskolan i Skövdes lokaler ligger kallas campus. Här finns salar för undervisning, föreläsning och laborationer. På campusområdet ligger också bibliotek, studenthälsa, studievägledning, skolans administration, restaurang och café. Här har du tillgång till all den service och stöd som skolan erbjuder för att dina studier ska flyta på smidigt.

Frihet och ansvar

Högskolestudier består av två delar: schemalagd tid och tid för självstudier. Den schemalagda undervisningen bedrivs i många olika former: föreläsningar, grupparbeten, seminarier, laborationer och praktik tillhör de vanligaste exemplen. Utöver dessa timmar får du planera tiden som du vill. När du väljer att studera är upp till dig – du är själv ansvarig för att du får läst det du ska, men du har frihet att göra det när du vill. Hur mycket schemalagd tid och hur mycket kurslitteratur du har i din utbildning varierar beroende på vad du läser och vad som passar ditt ämne bäst. Vissa utbildningar innehåller dessutom en del praktik.

Kurslitteratur

För varje ny kurs du börjar får du en litteraturlista över böcker eller artiklar som du bör läsa. När du studerar på högskola måste du ordna böckerna själv. Du kan till exempel köpa dem, låna på bibliotek, låna av en student som redan har läst kursen eller köpa begagnade böcker. Kurslitteraturen kan vara ganska omfattande så det är viktigt att hitta en studieteknik som fungerar. Även kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Tenta

Dina kunskaper prövas på olika sätt under studiernas gång. Skriftlig tentamen är det vanligaste, men det förekommer både muntliga och skriftliga redovisningar av laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Skulle du bli underkänd har du möjlighet att göra om tentan.

Studentekonomi

Det kostar dig inget att studera vid högskola eller universitet i Sverige, men allt runt omkring får du själv bekosta. Bland annat kurslitteratur, resor, bostad och måltider. Du kan ansöka om studiemedel för att finansiera dina studier, läs mer på www.csn.se. Studiemedlet består av två delar: en bidragsdel som du får och en lånedel som ska betalas tillbaka. 

Campus