Studera på distans

Utbildning på distans kräver lika stor arbetsinsats som en Högskolekurs på campus. Den flexibla distansutbildningen kan vara upplagd på många olika sätt. Gemensamt för de nätbaserade distansutbildningarna är att de ger en större möjlighet att planera var och när man studerar.

Flexibelt studerande

Vissa utbildningar kan du läsa oavsett om du befinner dig i New York eller i Skövde, du kan plugga mitt i natten eller under kontorstid. Lärcenterbaserade utbildningar kräver att du befinner dig på en viss plats vid en viss tid, men det kan mycket väl vara din hemort även om det är Högskolan i Skövde som ger utbildningen. Välj den distansutbildningsform som passar dig och dina behov bäst. Glöm dock inte bort att flexibiliteten har gränser och att det kräver självdisciplin och planeringsförmåga för att klara av distansutbildning.

Modern teknik för kommunikation

På en distanskurs kanske du inte träffar dina lärare och de andra studenterna på samma sätt som på en campuskurs, men du kan ändå ha mycket kontakt. Modern teknik och olika typer av media används för att kommunicera och dela information i utbildningen.

Kräver stor arbetsinsats

Att läsa en utbildning på distans från Högskolan i Skövde kräver minst lika mycket av dig som student som om du läste på campus. Även om du i stor utsträckning kan bestämma när du ska följa en föreläsning så kommer du sannolikt att få inlämningsuppgifter med deadlines som du måste följa. Alla kurser avslutas med någon form av examination. I vilken form detta sker skiljer sig från kurs till kurs.

Mer information om våra olika typer av distansutbildningar hittar du här:

Lärcenterbaserade program och kurser

Helt nätbaserade program och kurser

Nätbaserade program och kurser med några obligatoriska träffar

Distansstudier