Helfart, halvfart eller kvartsfart

Vilken studietakt passar dig bäst? Det är något du ska tänka på innan du väljer en distansutbildning. Gemensamt för alla högkolekurser är den arbetsinsats de kräver. Detta oavsett om de går på campus eller distans.

Trots att kurserna är flexibla finns det vissa hållpunkter att förhålla sig till. Det kan vara inlämningsuppgifter, grupparbeten och kursens startdatum och slutdatum.

Så mycket arbetstid motsvarar högskolepoängen

1,5 hp motsvarar ungefär en normal arbetsvecka, eller en arbetstid om ca 40 timmar, oavsett om kursen ges på distans eller på campus. Med andra ord, en 7,5 hp kurs på helfart innebär ungefär 200 timmars studieinsats under en femveckorsperiod. Om studietakten är lägre innebär det att antalet arbetstimmar fördelas på fler veckor. Innehållsmässigt utför du alltså samma arbetsinsats, men sprider ut det över en längre tid.

Den exakta arbetsinsatsen som krävs är förstås individuell, bland annat beroende på studievana, ambitionsnivå och kanske på hur väl man behärskar viss teknik, om sådan används i kursen.