Helt nätbaserade program och kurser

En helt nätbaserad distansutbildning har inga obligatoriska träffar på campus. Detta är den mest flexibla formen av distansutbildning. Föreläsningarna är oftast inspelade filmer som visas på webben och ligger ute så att du kan titta på dem närhelst det passar dig.

Den här typen av utbildning ställer också höga krav på dig och att du kan planera din tid. Utbildning på distans kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig Högskolekurs.

Kursinnehåll och kommunikation förmedlas via olika verktyg som inspelade föreläsningar, kurshemsidor, vår lärplattform och e-post. Dessa utbildningar förutsätter att du har tillgång till dator och Internet. Grundläggande IT-kunskaper är förstås en förutsättning.