Lärcenterbaserade program och kurser

På en kurs eller ett program som är Lärcenterbaserad genomförs utbildningen via kommunala lärcentra och ett flertal träffar är obligatoriska. Du måste därför kunna ta dig till det lärcenter som anges i kurs- eller programbeskrivningen. Utbildningen ges av Högskolan i Skövde, men du har din studieplats på ett lärcenter på en ort som passar dig.

Fördelen med Lärcenterbaserad utbildning är att du har möjlighet att träffa dina studiekamrater och arbeta i grupp på ditt lärcentrum. För programstudenter är deltagande i studiegrupper är ett krav. En annan fördel är att du som student vid ett lärcentrum har tillgång till kunnig personal som kan hjälpa dig med datorhantering, bokning av grupprum, tentamensgenomförande och liknande. Läser du ett lärcenterbaserat program har du din bas på ditt lokala lärcentrum och eventuella projektarbeten görs ofta på företag i kommunen. Kommunikation med lärarna och studenter på andra orter sker via vår lärplattform.

Kursinnehåll och kommunikation förmedlas via olika verktyg som inspelade föreläsningar, kurshemsidor, vår lärplattform och e-post. Handledning och seminarium sker med hjälp av videokonferens på ditt lärcentra eller genom en Internetansluten dator med ett headset. Dessa utbildningar förutsätter att du har tillgång till dator och Internet hemma eller på ditt lärcenter. Grundläggande IT-kunskaper är förstås en förutsättning.