Nätbaserade program och kurser med träffar

En nätbaserad kurs som innehåller en eller flera obligatoriska träffar på campus innebär att du till största del styr över dina studier själv. Dock innehåller kursen ett antal obligatoriska träffar på Högskolan i Skövde. Dessa brukar ofta vara i samband med kursens början eller avslut.

Den här typen av utbildning ställer också höga krav på dig och att du kan planera din tid. Utbildning på distans kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig Högskolekurs. Du som arbetar eller har flera bollar i luften kan välja kurser som är utspridda mer i tid.

Kommunikationen sker på nätet t.ex. via olika verktyg som inspelade föreläsningar, kurshemsidor, lärplattform och e-post. Dessa utbildningar förutsätter att du har tillgång till dator och Internet. Grundläggande IT-kunskaper är förstås en förutsättning.