Så tycker våra studenter om distansutbildning

Nedan har vi samlat några röster om hur det är att läsa en distansutbildning vid Högskolan i Skövde

Anita Johansson, Folkhälsovetenskap på distans.

− Att läsa på distans var ett bra alternativ för mig samtidigt som jag yrkesarbetade. Jag jobbade på oregelbundna tider och kunde lägga upp studierna efter min lediga tid. Att inte vara beroende av att vara vissa tider i skolan fungerade mycket bra för min del. Kursen var en aning mer komprimerad än jag hade föreställt mig men jag kan tänka mig att läsa på distans igen, bara de rätta kurserna dyker upp.

− Kontakten med lärare och andra studenter fungerade bra. Vi hade vårt eget forum på Internet där man kunde ställa frågor och konferera med varandra. Om det var något problem gick det alltid att ringa direkt till läraren som var mycket tillmötesgående. Det svåraste var att ha grupparbete, när man inte kan träffas "öga mot öga".

Christina Nylén, Litteraturvetenskapsstudent på distans, Kuala Lumpur, Malaysia.

− Jag valde att läsa vid HS eftersom de gav kursen utan krav på fysiska samlingar, hela kursen är nätbaserad.

− Jag kan helt anpassa studierna till min tidszon och livsrytm eftersom studierna inte binds till obligatoriska, tidsbestämda nätträffar eller seminarietillfällen. Det underlättar när man befinner sig i ett land som ligger 7 timmar före Sverige. En anna fördel med att studera på distans är de nya kontakterna i och länkarna till hemlandet som uppstår, vilket ger en viss trygghet.

Marjatta Ylikangas, undervisar på distans inom området hälso- och vårdvetenskap.

− Som lärare på en distanskurs lär man kanske inte känna den fysiska individen bakom "nätstudenten", men desto bättre den personen som man kommunicerar med på nätet. I ett stort klassrum är det lätt att bli helt anonym för läraren men här har jag en individuell kontakt med studenterna flera gånger under kursens gång. Jag svarar bland annat på frågor via e-post eller telefon, handleder efter behov och ger respons på inlämningsuppgifter.

− Studenterna får litteraturhänvisningar och inlämningsuppgifter. I vissa delkurser delas studenterna in i grupper som gemensamt får lösa och lämna in uppgifter. Det ställer stora krav på initiativ-rikedom och kunskap, engagemang, ansvar och energi att undervisa på distans men det är också otroligt stimulerande, spännande och utvecklande att ta del av studieformen!