Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt

Bitr. prefekt/Bitr. professor

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410H

Ärenden

Pågående forskning

DOME - Deployment of online medical records and e-health services
DISO - Data Protection and Information Security in Organisations
Information Security Program 2020 - Methods and tools for deployment of Information Security Management System

Tidigare forskning

LISAK - Länssstyrelsernas förutsättningar att samordna och stödja kommuner  gällande informationionssäkerhet
KLISTER - Kartläggning av informationssäkerhet i kommuner
INSIDE - Information Security and Healthcare Informatics
VFI - Vårdens framtida informationssystem
Vita Nova Hemma
Vita Nova

Nätverk

Digitaliseringsrådet Västra Götaland
SIS TK318 -
representant för Högskolan Skövde
Forum för Dataskydd - styrelseledamot
SWITS - Swedish IT Security Network

Uppdrag

Uppdragsutbildning Informationssäkerhetsprogrammet2020 - Införande av ledningsystem för informationssäkerhet - Västra Götalansregionen
Uppdragsutbildning Vårdinformatik för medicinsk sekreterare - Komvux
Informationssäkerhetsexpert  - SWEDAC

Doktorsavhandling

Information Security in Distributed Healthcare - Exploring the Needs for Achieving Patient Safety and Patient Privacy

Aktuella kurser

Informationssäkerhet - Riskhantering 7,5 hp
Informationssäkerhet - Introduktion 7,5 hp

Publikationer

Rose-Mharie Åhlfeldt

Sociala kanaler