Dataspelsutveckling - grafik, 180 hp

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen

Stängd för sen anmälan

Utbildningen ger en spelteoretisk grund och har ett fokus på grafisk utformning inom dataspelsutveckling. Vi erbjuder baskunskaper inom 2D-grafik, 3D-grafik och animation, samt fördjupning inom ett av dessa områden.

Utbildningen har tre inriktningar; 2D-grafik, 3D-grafik och animation. Du väljer inriktning i samband med att du söker till utbildningen. Inriktningarna utgörs främst av tre specialiseringskurser. Specialiseringen ger dig spetskompetens och är något som dataspelsbranschen efterfrågar.

Det här läser du på programmet Dataspelsutveckling - grafik

2D-grafik
2D-grafikerns uppdrag består till stor del av att visualisera andras idéer genom att överföra textvisioner till tvådimensionell konceptgrafik. Det handlar om att skapa karaktärer, objekt och miljöer. Du arbetar därtill med researcharbete kring det material som du ska skapa för att kunna förmedla en trovärdighet i karaktärsdesignen. Du behöver fördjupa dig inom mer teoretiska områden som anatomi, konsthistoria och arkitekturhistoria.
Rekommenderade kunskaper/intressen: God erfarenhet av analog eller digital teckning och måleri, samt estetisk och kreativ förmåga.

3D-grafik
3D-grafikerns uppdrag består till stor del av att arbeta fram 3D-grafiskt material för exempelvis dataspel, reklam och kulturförmedling. Inom arbetsuppgifterna finns det olika inriktningar med varierad konstnärlig och teknisk grad. I dataspelsbranschen benämns ofta dessa roller som Environment Artist, 3D Artist, Technical Artist etc. Inriktningen ger grundläggande teoretisk samt praktisk kunskap inom framförallt 3D-modellering, texturering och skulptering.
Rekommenderade kunskaper/intressen: Goda 2D-kunskaper (teckna/måla), intresse för tredimensionell form samt teknik.

Animation
Animatörens uppdrag är att genom rörelse skapa en illusion av liv. Detta innebär att bygga funktioner för att animera och sedan genom rörelse förmedla karaktär och känsla. I rollen får man ofta färdigskapade karaktärsmodeller som ska animeras på ett sätt som passar deras personlighet. I de animationsspecifika fördjupningskurserna blir du kunnig inom animation- och rörelseteori, manuella animationsmetoder samt motion capture.
Rekommenderade kunskaper/ intressen: Erfarenhet av teckning (förmåga att avbilda dynamiska poser), intresse för ickeverbal kommunikation samt teknik.

Jobb efter examen inom dataspelsutveckling

Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta inom dataspelsutveckling, informationsdesign, produktsimulering, interaktiva läromedel och interaktiva informationstjänster.

Läsa vidare efter programmet Dataspelsutveckling - grafik

När du läst färdigt programmet har du en filosofie kandidatexamen i medier, estetik och berättande (180 hp). Om du vill kan du fortsätta med magister- (60 hp) eller masterstudier (120 hp) på Högskolan i Skövde, hos något av våra
partneruniversitet eller på andra lärosäten.

Fråga våra hjältar

Emelie och Isac är dina HJÄLTAR och finns tillgänglig för frågor hela vägen fram till terminstart.
Läs mer om Emelie och Isac och deras studier på Dataspelsutveckling - grafik.

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A.

Kandidatexamen

Stängd för sen anmälan

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

HELENA GRANSTRÖM

Programansvarig


0500-448398
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

TOBIAS KARLSSON

Programansvarig


0500-448833
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMagnus Andrén

studievägledare 

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se
0500-448097

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.

Galen get föddes i Skövde

Visste du att Coffee Stain Studios, som ligger bakom spelet Goat Simulator, startade i samband med en uppgift på Högskolan i Skövde?