M.Sc. & B.Sc. publications

These are the M.Sc. and B.Sc. publications from 1997 up until present.

 

 • Alajarva, S 2007, Användarverifiering från webbkamera, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-72>.
 • Andersson, C 2009, Fallstudie för distribuerad installation av operativsystem, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-3449>.
 • Andersson, J 2013, Skillnader i arbetet enligt säkerhetspolicyn och arbetet i verkligheten, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8268>.
 • Andersson, U 2000, Databasteknologier i svenska företag och organisationer och hinder för dess användning, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-444>.
 • Bergfeldt, N 1999, Överföring av program från värddator till målmiljö, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-303>.
 • Bergmark, R 2012, Utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering : En fallstudie, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6102>.
 • Biederbeck, A 1999, Integrating Automatic Run-time Network Maintenance into Network Management using CORBA, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-304>.
 • Birgisson, R 1998, Improving Testability of Applications in Active Real-Time Database Environments, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-226>.
 • Brax, christoffer 1999, Studie av utvecklingsverktyg med inriktning mot PLC-system, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-305>.
 • Brohede, M 2000, Component Decomposition of Distributed Real-Time Systems, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-407>.
 • Brohede, M 2001, Real-Time Database Support for Distributed Real-Time Simulations, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-620>.
 • Carlsson, J 2011, Androidapplikationer : Effektivisering ur ett energiperspektiv, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-5033>.
 • Dongo, D 2005, Övergången från IPv4 till IPv6 : varför dröjer den?, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-1018>.
 • Ehlin, E 2007, Artificiella neuronnät &amp; biometri : -verifiering utav användare via tangentbordsskrivning, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-71>.
 • Ericsson, A-M 2003, Verifying transformations between timed automata specifications and ECA rules, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-823>.
 • Eriksson, D 2002, How to implement Bounded-Delay replication in DeeDS, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-646>.
 • Fahlesson, P 2013, ROUTERMJUKVAROR BASERADE  PÅ ÖPPEN KÄLLKOD : Jämförelsestudie mellan open source routrar, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8266>.
 • Forss, J 1999, Real-Time Communication over Broadcast Networks, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-308>.
 • Fredsberg, P 1998, Organisatorisk utvärdering för omorganisering av nätverket i Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-152>.
 • Fridriksson, A 1997, Design and Evaluation of a Real-Time Task Scheduler using Tabu Search, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-240>.
 • Gustavsson, S 1999, Implementation Strategies for Time Constraint Monitoring, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-309>.
 • Gustavsson, S 2000, On recovery and consistency preservation in distributed real-time database systems, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-492>.
 • Hagman, H 2012, Mutation Testing : A comparison of mutation selection methods, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6569>.
 • Hagström, M 2012, Remote desktop protocols : A comparison of Spice, NX and VNC, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-5931>.
 • Hallnemo, M 2013, Processen att välja ett verktyg för automatiserad GUI-testning : En fallstudie, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8269>.
 • Hammerin, O 2012, Operativsystemsreplikering : Jämförelse mellan FOG och Symantec Ghost Suite, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6145>.
 • Hansson, A 1999, Riktlinjer för verktygsstöd vid felsökning i PLC-system enligt standard IEC 1131-3, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-310>.
 • Hasse-Lass, C 2013, HUR PÅVERKAR CACHNING OCH VAL AV CACHNINGSALGORITMN PRESTANDAN FÖR EN WEBBAPPLIKATION : Cachningsstrategier för webbapplikationer, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8280>.
 • Helgason, MT 2000, Using Artificial Neural Networks for Admission Control in Firm Real-Time Systems, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-412>.
 • Hellström, A 2012, Querying JSON and XML : Performance evaluation of querying tools for offline-enabled web applications, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-5915>.
 • Henriksson, A 2003, En praktisk studie i socketprogrammering för IPv6, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-785>.
 • Hoffman, M 2005, Conflict Detection in DeeDS, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-988>.
 • Holmgren, S 2006, How to Implement Multi-Master Replication in Polyhedra : Using Full Replication and Eventual Consistency, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-35>.
 • Johansson, M & Energieffektiv sensorhantering : Hur dynamisk sensorhantering påverkar energikonsumtionen i batteridrivna mobila sensorenheter. 2012, Energy-efficient sensor management : How dynamic sensor management affects energy consumption in battery-powered mobile sensor devices., viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6114>.
 • Johansson, R 2013, Hur påverkas säkerhetskopiering av prokrastinering, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8248>.
 • Josefsson, E 2004, En serverbaserad skyddsalgoritm mot distribuerade överbelastningsangrepp, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-869>.
 • Karlsson, M 2012, Övergången till IPv6: Säkerhetsrisker, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6147>.
 • Larsson, A 1998, Fully automatic benchmarking of real-time operating systems, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-172>.
 • Leifsson, E örn 1999, Recovery in Distributed Real-Time Database Systems, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-395>.
 • Leifsson, EÖ 1998, Design and Vulnerability Analysis in ATM LAN Backbones, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-230>.
 • Lindberg, M 2008, Virtualisering : en prestandajämförelse mellan fullständig- och parallell systemvirtualisering, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-1159>.
 • Lindström, B 2000, Methods for Increasing Software Testability, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-494>.
 • Lundin, M 1998, Building Distributed Control Systems Using Distributed Active Real-Time Databases, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-234>.
 • Lundström, J 1997, A Conflict Detection and Resolution Mechanism for Bounded-Delay Replication, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-295>.
 • Magnusson, F 1998, Asynchronous message passing on a dual processor parallel system running a RTOS, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-168>.
 • Márki, A 2013, Evaluation on how suitable open source tools are for model to model transformation : An industrial point of view, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8265>.
 • Mathiason, G 2002, Segmentation in a Distributed Real-Time Main-Memory Database, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-737>.
 • Milton, R 2002, CORBA in the aspect of replicated distributed real-time databases, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-644>.
 • Milton, R 2003, Time-series in distributed real-time databases, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-827>.
 • Muessig, M 2003, Bounded Delay Replication in Distributed Databases with Eventual Consistency, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-830>.
 • Nilsson Holmgren, S 2005, Real-Time Test Oracles using Event Monitoring, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-952>.
 • Nilsson, R 2000, Automated Selective Test Case Generation Methods for Real-Time Systems, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-487>.
 • Olby, J 2007, Partition Aware Database Replication : A state-update transfer strategy based on PRiDe, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-396>.
 • Oscarsson, T 2010, IPv6 : Övergångstekniker, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-4411>.
 • Priyadarshini, D 2005, Parameterized Event Monitoring, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-979>.
 • Radnoci, R 2009, Methods for Testing Concurrent Software, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-3173>.
 • Ragnarsson, T 1997, Design Guidelines for Switched Ethernet and Fast Ethernet Networks, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-236>.
 • Sigfusson, JT 1997, Software metric extension of the Enterprisemodelling technique, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-243>.
 • Simmingsköld, C 2013, Privacy by Design : Inbyggd integritet i patientjournaler, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8331>.
 • Sjöström, S 2013, Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-8467>.
 • Steinsen, RM 1999, Predicting Transient Overloads in Real-Time Systems using Artificial Neural Networks, Institutionen för datavetenskap, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-392>.
 • Strömberg, T 2010, Webbläsarvalidering, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-4278>.
 • Svan, M 2010, Evaluation of the effect of stabilization time in eventually consistent systems, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-4752>.
 • Svensson, T 2010, AAA-protokoll : En jämförelse mellan protokollen RADIUS och Diameter, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-4280>.
 • Sverrisson, K 2008, A case study of handling load spikes in authentication systems, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-1287>.
 • Tengvall, M 2010, Servervirtualisering : En jämförelse av hypervisorer, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-4060>.
 • Ulvö, F 2012, Systemlösningsmigrationer till öppen källkod : En analys av utförda migrationsprojekt i offentliga förvaltningar sett utifrån ett riskperspektiv, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6130>.
 • Önnberg, F 2012, Software Configuration Management : A comparison of Chef, CFEngine and Puppet, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-6040>.
 • Öster, D 2006, Providing Adaptability in Survivable Systems through Situation Awareness, Institutionen för kommunikation och information, Skövde, viewed <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-17>.