Öppet seminarium i Riksdagen

Öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen - Hur kan användning av öppna standarder bidra till innovations- och konkurrenskraft i småföretag?

Ett öppet seminarium om öppna standarder

Välkommen till ett öppet seminarium om öppna standarder som redovisar och diskuterar resultat från ett treårigt forskningsprojekt (ORIOS). Projektet har genomförts av forskare vid Högskolan i Skövde i samverkan med tre svenska småföretag: Findwise AB, PrimeKey Solutions AB och RedBridge AB.

Datum: Onsdagen den 18 mars 2015 (klockan 13:00-15:00).

Arrangör: Monica Green (S) och Ulrika Carlsson (C) i samverkan med forskningsprojektet ORIOS (forskare vid Högskolan i Skövde samt representanter för de tre medverkande småföretagen).

Lokal: Templum, Sveriges Riksdag

Fokus för ett öppet seminarium om hur öppna standarder bidrar till innovation och konkurrens:

Seminariet redovisar resultat från forskningsprojektet ORIOS som analyserat betydelsen av att använda öppna standarder inom IT-området för att stimulera innovation och konkurrens på marknaden, samt minimera risken för olika typer av negativa inlåsningseffekter. Inlåsning riskerar utsätta enskilda företag, privatpersoner och offentliga organisationer för stora kostnader och ett långvarigt skadligt beroende av specifik teknologi och enskilda leverantörers lösningar.

Bakgrund:

Resultat från ORIOS-projektet har publicerats i flera vetenskapliga fora och presenterats för en bredare publik i flera olika sammanhang, såväl internationellt som nationellt. Exempelvis har resultat presenterats och refererats inom ramen för EU:s pågående arbete med att implementera en vägledning för användning av öppna standarder samt i underlaget till den nationella policy för öppna standarder som publicerats av Brittiska regeringen. Även den förstudie rörande programvaror och tjänster som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet publicerat refererade till projektets resultat angående öppna standarder. Projektet har erhållit finansiellt stöd från KK-stiftelsen. (se http://www.his.se/orios)

Agenda (onsdagen den 18 mars, 13:00-15:00):

13:00-13:10: Välkomna!
Monica Green, Riksdagsledamot (S) och Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (C), Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

13:10-13:30: Varför Öppna standarder? Resultat och erfarenheter från ORIOS-projektet
Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

13:30-14:30: Paneldiskussion om öppna standarder
Jonas Feist, Grundare, RedBridge AB, 
Jonas Gamalielsson, Ph.D., Högskolan i Skövde, 
Tomas Gustavsson, Grundare, VD, PrimeKey Solutions AB, 
Daniel Melin, Statens inköpscentral, Kammarkollegiet, 
Bengt Rodung, Grundare, Findwise AB, 
Göran Westerlund, IT-chef Alingsås kommun,
(moderator) Björn Lundell, Bitr. Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde

14:30-14:45: Ett perspektiv på samverkan inom forskning och politiskt beslutsfattande
Monica Green, Riksdagsledamot (S) och Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (C)

14:45-15:00: Sammanfattning och en väg framåt

Observera att anmälan i förväg krävs. Vid ankomst till Riksdagen krävs identitetshandling för att prickas av gentemot listan av anmälda.

Anmälan senast 16/3 via e-post till: Monica Green, Riksdagsledamot (S), (monica.green@riksdagen.se)
Bitr. Prof. Björn Lundell, Högskolan i Skövde, (bjorn.lundell@his.se)

PDF-version att ladda ner