Anmälan - Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

Välkommen att anmäla dig till Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder 19 augusti 2019, Högskolan i Skövde.

Sista dag för anmälan är 12 augusti 2019. Konferensens deltagaravgift är 400 SEK, men genom ett generöst finansiellt stöd från Konkurrensverket ges anmälda deltagare möjlighet att delta i konferensen utan att erlägga deltagaravgift.


The University of Skövde will only use the information you submit via the form for this specific purpose. For more information on how we process your personal data, please see www.his.se/dataprivacy/