Partners in LIM-IT

Partners in collaboration in LIM-IT

The Knowledge Foundation (www.kks.se)

Logotyper partners

LIM-IT creates impact

- LIM-IT kommer att bidra till förbättringar inom öppna dataformat och open source för utvecklingsverktyg och IT. Det ger Combitech nya och förbättrade möjligheter att hjälpa sina kunder med produktutveckling, metodik, verktygsanpassningar och utbildning.
Gert Johansson, Business developer, Combitech AB
- Förmågan att hantera open source komponenter ihop med våra partners proprietära programvaror är en av Findwise framgångsfaktorer. Open source är också en förutsättning för att vi själva skall kunna utveckla avancerade programvaror för våra kunder. En fortsatt utveckling av open source domänen är viktig och vi ser LIM-IT som ett mycket intressant projekt som belyser dessa frågor.
Bengt Rodung, CEO, Findwise AB
- Inom Husqvarnas verksamhet förekommer en mängd olika IT-teknologier som används vid utveckling av IT-system för avancerade produkter. Det är viktigt att inte bli inlåst i dessa teknologier, utan att vi själva behåller kontrollen över våra IT-system. LIM-IT kommer på olika sätt att belysa inlåsning samt ge oss kunskap och medel för att undvika inlåsning.
-Anders Mattsson, Manager, Husqvarna AB
- JAK är beroende av IT-lösningar och finansiell information som behöver förvaltas över mycket lång tid. LIM-IT kommer att ge oss ökad kompetens och verktyg för att bli ännu mer framgångsrika i vår långsiktiga IT-förvaltning.
Johan Oppmark, CIO, JAK
- PrimeKeys framgångar på den internationella marknaden är helt beroende av vår modell med utveckling av open source. LIM-IT ger oss en solid grund när vi utvecklar våra processer, både inom utveckling och affärsmodeller, för att lyckas i framtiden.
Tomas Gustavsson, CTO, PrimeKey Solutions AB
- RedBridge arbetar med kunders Digitala Affärer inom utveckling, infrastruktur och drift av kunders lösningar. RedBridge mål är att använda Open Source (t.ex. Linux, Jboss och PostgreSQL) men samtidigt ta hänsyn till befintliga miljöer som behöver samverka med proprietära programvaror från t.ex. Oracle, Microsoft etc. LIM-IT kommer att bli en mycket viktig del av framtida sourcing-strategier.
Jonas Feist, Chairman, RedBridge AB
- Saab utvecklar och förvaltar en mängd olika IT-system inom en rad områden där verksamheter många gånger är geografiskt utspridda. Det är en utmaning för oss att få dessa IT-system och verksamheter att samverka på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Genom medverkan i LIM-IT-projektet får vi nya kunskaper om olika utmaningar, som exempelvis interoperabilitet vilket är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå samverkan mellan olika IT-system som utvecklas och används inom våra verksamheter samt gentemot våra kunder.
Mats Hultin, CIO, Saab AB – ICT
- LIM-IT blir ett viktigt steg för Scania i att utveckla förmågan att agera i open source domänen. Resultat från forskning av den här typen är direkt avgörande när vi arbetar långsiktigt med all IT. Erik Lönroth, Technical Responsible Scania HPC & Chairman Scania Open Source Forum, Scania IT AB
- Genom LIM-IT utvecklar vi kunskap och kompetens inom området open source som är av strategisk betydelse för partners och alla övriga aktörer som agerar I en allt mer konkurrensutsatt omvärld. Resultaten bidrar därigenom till stärkta förutsättningar att utveckla framtidens innovativa IT-lösningar.
Björn Lundell, Bitr. Professor, University of Skövde
 

Contact

Björn Lundell, Ph.D.
Associate Professor
Software Systems Research Group
School of Informatics
bjorn.lundell@his.se
Phone: +46(0)500 448319

The project in short

Full name of project:
LIM-IT: Lock-in, Interoperability & long-term Maintenance in IT.

Durance:
1 October 2016 – 30 September 2020

Financially supported by:
The Knowledge Foundation (KK-stiftelsen) and partners in collaboration.

Partners:
Combitech AB, Findwise AB, Husqvarna AB, JAK, PrimeKey Solutions AB, RedBridge AB, Saab AB – ICT, Scania IT AB och Högskolan i Skövde.

Name and title of the researcher related to the project:
Björn Lundell, Professor
Jonas Gamalielsson, Ph.D
Stefan Tengblad, Professor
Simon Butler, Ph.D
Thomas Fischer, Ph.D

News

22 November 2019
Open seminar with the LIM-IT project

22 October 2019
Seminar on open science

12 November 2019
Presentation on lock-in effects @ Upphandla IT

30 September 2019
SSRG researcher presented research results in Germany

22 August 2019
OpenSym 2019 - Day 3

21 August 2019
OpenSym 2019 - Day 2

20 August 2019
OpenSym 2019 - Day 1

19 August 2019
Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

4 July 2019
Challenges discussed @ seminar, Västsvenska arenan, Almedalen

17 June 2019
SSRG contribution published in IEEE Transactions on Software Engineering

21 May 2019
LIM-IT workshop

21 May 2019
Open seminar with the LIM-IT project

15 November 2018
LIM-IT workshop

22 October 2018
Seminar on open science

22 August 2018
LIM-IT @ OpenSym 2018

5 July 2018
Presentation @ Seminar, Almedalen, Visby

27 May 2018
LIM-IT results presented at ICSE 2018

17 May 2018
Open science seminar

14 May 2018
LIM-IT workshop

14 May 2018
Open seminar with the LIM-IT project

20 November 2017
Networking at Internetdagarna 2017

9 November 2017
LIM-IT workshop

23 October 2017
Seminar on open science

23 August 2017
LIM-IT @ OpenSym 2017

6 July 2017
Presentation @ Seminar, Almedalen, Visby

22 May 2017
LIM-IT @ the OSS 2017 conference

10 May 2017
LIM-IT workshop

27 April 2017
LIM-IT challenges and results presented @ LLW 2017

8 February 2017
Research challenges presented at ModProd 2017

4 February 2017
Legal and policy challenges discussed at FOSDEM 2017

22 November 2016
Important Research Venture at the University of Skövde within the Area of Open Source