• All (985)
  • Programmes (29)
  • Courses (342)
  • Personnel (546)
  • Files (998)

Filter

What do you want to study?

Start semester

Pace of study

Study form

Level

A-Z

Inställd utbildning

Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökanden är för få, men kan även ställas in av andra skäl.

Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs synnerliga skäl. Du får ett skriftligt meddelande om program ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

Filter

What do you want to study?

Start semester

When do you want to study?

Study form

Pace of study

Credits

Level

Start w.

A-Z

Please note

Our courses in English are only available for exchange students who are from one of our partner universities or students who study through our Master's programmes.

Filter courses

If you are searching for a specific course in a particular subject or a specified term, you can use the filter function. By holding down the CTRL key, you can select multiple topics at the same time. If you have questions or concerns, please contact webmaster@his.se

Entry Level

G1N - first cycle, has only upper-secondary level entry requirements
G1F - first cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
G1E - first cycle, contains specially designed degree project for Higer Education Diploma
G2F - first cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
G2E - first cycle, has at least 60 credits inf first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science

A1N - second cycle, has only first-cycle course/s as entry requirements
A1F - second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements
A1E - second cycle, contains degree project for Master of Arts/Master of Science(60 credits)
A2E - second cycle, contains degree project for Master of Arts/Master of Science(120 credits)

Inställd utbildning

Före antagning kan ett program eller en kurs ställas in. Utbildningarna planeras utifrån att Högskolan får nödvändiga medel och att det finns lärare. Även om de förutsättningarna är uppfyllda kan Högskolan besluta om att ställa in utbildningen. Oftast ställs ett program eller kurs in på grund av att antalet sökanden är för få, men kan även ställas in av andra skäl.

Efter antagning kan ett program eller en kurs endast ställas in i undantagsfall och det krävs synnerliga skäl. Du får ett skriftligt meddelande om program ställs in, oavsett om det skett före eller efter antagning. Har du sökt program som ställs in kommer Högskolan kontakta dig och erbjuda dig ett likvärdigt utbildningsalternativ. Beslut om att ställa in program fattas av rektor och beslut om att ställa in kurs fattas av avdelningschef vid institution.

Filter

Department

A-Z