Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kontaktuppgifter

   Vid Högskolan i Skövde finns olika resurser som ska ge administrativt stöd för forskarutbildningen i syfte att säkerställa rättssäkerheten och en god kvalitet.

   Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi

   Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för informationsteknologi (IIT) och institutionen för ingenjörsvetenskap (ING).

   De områden som utbildningskommittén ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, inrättande och samordning av kurser på forskarnivå samt utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen. I uppdraget ingår även att på en övergripande nivå kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla forskarutbildningen.

   Kommittén ska även samverka med forskarskolor vid högskolan med anknytning till utbildningen. Utbildningskommittén leds av ämnesansvarig lärare (ordförande) och studierektor (vice ordförande), båda för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi.

   Följande ledamöter ingår i utbildningskommittén:

   Adjungerade företrädare för forskarskolor med anknytning till Högskolans forskarutbildning:

   Studierektor

   Studierektorns uppdrag är att utgöra ett stöd för Högskolans forskarstuderande och ansvara för uppföljning av forskarutbildningen.

   Studierektor ansvarar bland annat för:

   • uppföljningssamtal med forskarstuderande och deras handledare
   • uppföljning att forskarutbildningen genom lokal doktorandspegel
   • att vid behov hantera uppkomna konflikter mellan forskarstuderande och handledare

   Kontakt

   Ordförande och ämnesansvarig lärare

   Studierektor

   Publicerad: 2020-02-01
   Senast ändrad: 2022-03-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se