Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Simuleringsbaserad optimering av fabrikslayouter

   Forskningsgrupp IPSI
   Forskningsmiljö Institutionen för ingenjörsvetenskap

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Towards holistic optimization of facility layout design using a simulation-based approach: a framework for Process, flow, and layout optimization

   Projekttid

   Oktober 2015 – Oktober 2020

   Finansiering och samverkan

   KK-stiftelsen, Högskolan i Skövde, Xylem Water Solutions Sweden AB

   Syftet med detta projekt är att undersöka hur simulering och optimering, samt simuleringsbaserad optimering som kombinerar dessa två, kan vara till stöd vid konstruktion och förbättring av fabrikslayouter.

   I dagens tillverkningsindustrier finns oftast bristande kunskap bland beslutsfattare och intressenter om hur man kan optimera produktions- och logistikflöden i förhållande till fabriksgolvets layout.

   Simuleringsbaserade beslutsstödsystem kan öka effektiviteten

   Beslutsstödssystem med simuleringsbaserad multimåloptimering kan leda till avsevärda förbättringar av produktions- och logistiksystem. De huvudsakliga fördelarna är optimerade lösningar som ökar effektiviteten i produktionen och den fabriksinterna logistiken och som minskar det utrymme som krävs på fabriksgolvet.

   Minskar kostnaderna

   Kostnaderna för dessa fördelar är ofta lägre än för konsulttjänster och ger de mest fördelaktiga lösningarna som dessutom kan analyseras utan att systemet stängs ned. Tillämpad forskning kring simuleringsbaserad optimering inom tillverkning medför avsevärda förbättringar i komplexa system, vilket har påvisats hos större tillverkningsföretag som samarbetat med högskolor och forskningsinstitut.

   En komplex process

   Fabrikens layout betraktas som en komplex process på grund av det stora antalet inblandade variabler, motstridiga målsättningar och en hög stokasticitetsnivå hos relaterade system. Den anses utgöra en av de största svårigheterna när man förbättrar konstruktionen av komplexa system. Denna komplexitet och variabilitet innebär att simulerings- och optimeringsverktygen är väl lämpade för konstruktionen av fabrikens layout och av de fortlöpande förbättringar som krävs till följd av utbyggnad, ombyggnad och anpassningar av de involverade systemen.

   Ett stöd vid konstruktion av fabrikslayouter

   Syftet med denna avhandling är att undersöka hur simulering och optimering, samt simuleringsbaserad optimering som kombinerar dessa två, kan vara till stöd vid konstruktion och förbättring av fabrikslayouter.

   En litteraturgenomgång av aktuell simulerings- och optimeringsteknik för konstruktion och förbättring av fabrikslayouter uppvisar en kunskapslucka när det gäller optimering av layouten med hänsyn till kombinationen av själva produktionssystemet och de fabriksinterna logistiksystem som är relaterade till det.

   Avhandlingen syftar till att överbrygga denna kunskapslucka genom att föreslå ett ramverk baserat på empiriska studier. Detta ramverk kan användas av tillverkningssystem såsom en riktlinje, och ett stöd vid konstruktion och förbättring av fabrikens layout.

   Ramverket har utformats för att medge detaljerade simuleringsmodeller där specifika delsystem för produktion och logistik kan kombineras med mer sammanlagda simuleringsmodeller av hela layouten på en högre strategisk nivå. Målet med denna kombination är att generera en optimerad fabrikslayout för liksom insikter om dess möjliga begränsningar.

   Utvärderades med verkliga fall

   Ramverket utvärderas med en rad verklighetsbaserade, empiriska fallstudier inom tillverkning, och det har visat sig värdefullt vid optimering av både nya och befintliga fabrikslayouter. I avhandlingens resultat identifieras nyckelparametrarna för layoutoptimering liksom de främsta utmaningar som begränsar stokasticitetsreduktionen vid konstruktion av layouten i samband med simulering och optimering.

   Dessa resultat kan ge stöd åt företagsledare och intressenter i samband med strategiskt beslutsfattande kring konstruktionen och förbättringen av komplexa systemlayouter.

   Projektledare

   Bitr. lektor i produktionsteknik

   Medverkande forskare

   Matias Urenda Moris
   Professor Uppsala Universitet
   Foto av Leif Pehrsson
   Leif Pehrsson
   Lektor i automatiseringsteknik
   Ola Gustavsson
   Xylem Water Solutions Manufacturing AB
   Publicerad: 2020-02-24
   Senast ändrad: 2020-02-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se