Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kurser på forskarnivå

   Nedanstående kurser ges under 2020 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare, om förkunskapskraven är uppfyllda och i mån av plats.

   I dokumentet Kurser på forskarnivå (pdf) kan du se Högskolans hela kursutbud på forskarnivå, samt vilken termin kursen preliminärt är planerad till att ges.

   Obligatoriska Kurser

   Vårterminen 2020

   INSTÄLLD:
   Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, IT0918F (7,5 hp).
   KursansvarigJörgen Hansson

   Höstterminen 2020

   Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologiIT0919F (7,5 hp)
   KursansvarigJörgen Hansson 
   I den här kursen får doktoranden utbildning i att adressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Doktoranden får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse. Därutöver tränas muntliga färdigheter i engelska genom att presentera och diskutera relevanta teorier.

   Forskningsetik, IT0925F (5 hp)
   KursansvarigOskar MacGregor
   Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning? Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning för att börja ge svar på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

   Vetenskaplig workshop I, IT0927F (5 hp)
   KursansvarigMasood Fathi
   Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också doktoranden att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

   Valbara kurser

   Vårterminen 2020

   INSTÄLLD:
   Kön, teknik och kultur, IT0937F7 (7,5 hp)
   KursansvarigLissa Holloway-Attaway

   Höstterminen 2020

   Industriell optimering och beslutsanalys, IT0917F (7,5 hp)
   KursansvarigSunith Bandaru
   Kursen kommer att täcka följande ämnen:
   • optimalitetsteori för enkel och flermålsoptimering,
   • klassiska optimeringsmetoder för att lösa optimeringsproblem med ett mål,
   • nyckelbegrepp inom flermålsoptimering,
   • standardoptimeringsmodeller,
   • metaheuristiska algoritmer för att lösa flermålsoptimeringsproblem,
   • visualiseringstekniker och metoder för flermålsbeslutsfattande,
   • industriella tillämpningar av flermålsoptimering och beslutsanalys,
   • hur interaktiv flermålsoptimering kan ta hänsyn till preferenser hos användaren.
   Inlämningsuppgifter kommer att utvärdera doktorandens förståelse för teoretiska aspekter av optimering och relaterade algoritmer, medan laborationer kommer att testa förmågan att applicera dem. Seminarieuppgiften innefattar studier av relevant litteratur och bidrar till att främja kritisk analys av konkurrerande metoder. Doktoranden kommer även att genomföra ett projekt inom ett område med anknytning till sitt ämnesområde/forskning. Projektet ska redovisas individuellt både skriftligt och muntligt.

   Vetenskaplig workshop II, IT0928F (5 hp)
   KursansvarigMasood Fathi
   Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Doktoranden kommer att få träning i att presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback på andras forskningsarbeten.
   Kursen "Scientific workshop in informatics I" är förkunskapskrav till denna kurs.

   Optimering av industriella system: modeller och metoder, IT0938F (5 hp)
   KursansvarigMasood Fathi
   Denna kurs studerar vetenskapliga strategier för att stödja beslutsfattande genom matematisk modellering. Kursen behandlar design, förbättring samt drift av komplexa system med hjälp av matematisk modellering och har olika tillämpningar inom företag, teknik, hälsovård och industri. Tonvikt ligger på industriella optimeringsproblem. Optimeringsproblem inom andra områden kommer också att diskuteras i kursen.
   Vid industriell optimering används ibland heuristiska metoder även om analysmetoder, som alltid hittar en optimal lösning, enkelt skulle kunna tillämpas istället. Denna kurs ger doktoranden grundläggande kunskaper i analytiska optimeringsmetoder för att hantera olika industriella problem.
   Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen fokuserar på att doktoranden ska lära sig att utveckla olika typer av matematiska optimeringsmodeller och att tillämpa vissa exakta lösningsmetoder för industriella optimeringsproblem. I den praktiska delen kommer doktoranden att lära sig att lösa de matematiska optimeringsmodellerna och kunna använda lämplig metod för varje modelltyp.

   Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

   Högskolebiblioteket erbjuder varje termin undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering och publicering. Undervisningstillfällena riktar sig främst till doktorander men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Läs mer på Medarbetarportalen (MAP) om bibliotekets kursutbud och datum. Undervisningstillfällena kommer att ske via Zoom.

   Kurser hos Kunskapsförmedlingen

   Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

   Här hittar du Kunskapsförmedlingens kursutbud.

   Kurser på forskarnivå vid andra lärosäten

   Publicerad: 2020-01-31
   Senast ändrad: 2020-01-31
   Sidansvarig: webmaster@his.se