Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Licentiatseminarium

   En licentiatexamen om minst 120 högskolepoäng kan vara en självständig examen eller en etapp på vägen mot en doktorsexamen.

   Anmälan om licentiatseminarium

   Licentiatavhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium som ska genomföras inom terminstid (vår eller höst) under normal arbetstid.

   Anmälan om licentiatseminariet (blankett 5.4) ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till studierektor för utbildning på forskarnivå senast tre månader före preliminärt datum för licentiatseminariet.

   Anvisningar inför licentiatseminarium finns i Bilaga 2 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå.

   Spikning och publikation i DiVA

   Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid licentiatseminariet.

   Tid och plats för seminariet, doktorandens namn, titel på avhandlingen, sammanfattning av avhandlingen och namn på opponenten ska göras tillgänglig på Högskolans webbplats (elektronisk spikning).

   Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före licentiatseminariet. Forskarutbildningskoordinatorn vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan.

   Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen även publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

   För detaljerad information – se Anvisningar om framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar samt Publicering i DiVA.

   Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

   Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en licentiat- eller doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före licentiatseminariet kan doktoranden spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre, hammare och spikexemplaret kan hämtas på biblioteket. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter licentiatseminariet, varefter doktoranden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskarutbildningskoordinatorn forskarutbildning@his.se.

   Licentiatseminariet – examination av avhandlingsarbetet

   Den skriftliga avhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium. Seminariet leds av en ordförande som är verksam vid den institution som avhandlingen har skrivits.

   Beskrivning av hur ett licentiatseminarium ska genomföras vid Högskolan i Skövde hittar du i Bilaga 3 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå.

   Riktlinjerna för examination inom utbildning på forskarnivå har uppdaterats, stämmer inte längre all information i dokumentet ”Anvisningar om uppgifter och ansvarsfördelning för opponent och examinator i samband med licentiatseminarium vid Högskolan i Skövde”.

   På den här sidan beskrivs kompetenskrav, roll och ansvarsfördelning för licentiatseminariets opponent, examinator samt ordförande.

   Ansök om examen

   Efter godkänd forskarutbildning ansöker doktoranden om examen. Detta  görs på blankett 4:6 – Ansökan om examensbevis för doktorsexamen/licentiatexamen.

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2020-03-13
   Sidansvarig: webmaster@his.se