Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Digitala modeller ska utveckla framtidens energisystem

   Forskningsgrupp Produktion och Automatiseringsteknik
   Forskningsmiljö Virtual Engineering

   Digitala modeller ska utveckla framtidens energisystem

   Forskningsgrupp Produktion och Automatiseringsteknik
   Forskningsmiljö Virtual Engineering

   Kort om projektet

   Projektnamn

   SUES-DIGIT (Samhällsbyggande Utvecklingsstrategi med Elektrifieringsfokus i Skaraborg genom DIGITalisering)

   Projekttid

   Juni 2022 – November 2024

   Finansiering och samverkan

   Formas, Energikontor Väst, Skaraborgs Kommunalförbund

   För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser behöver samhället ställa om till förnybar el. För att omställningen ska vara möjlig behöver befintliga energisystem utvecklas. Det är ett komplext arbete som involverar flertal aktörer. I projektet SUES-DIGIT kommer arbetssätt från industrin att användas för att skapa beslutsunderlag som gör det möjligt att utveckla energisystem tillsammans med annan utveckling i samhället som till exempel bostäder, laddinfrastruktur, sol-/vindparker samt industri.

   Det pågår idag en omställning av hela samhället. Det gäller att bryta beroendet av fossila bränslen för att minska utsläppen av växthusgaser. Elektrifiering är ett sätt att göra detta med förnybar el och ett hållbart energisystem som grund. Många aktörer finns i detta system och olika fossilfria energislag. Samhällsbyggnadsprocesser berörs på olika nivåer.

   Behovet av energi

   Energiproduktion, effektbehov och ökad elanvändning förändrar ledningsdragning och infrastrukturbeslut blir en allt viktigare fråga, om än ofta i komplexa sammanhang, i samhällsbyggandet.

   Det finns också risk att elen inte räcker till i alla delar av landet, och det är därför viktigt att skapa möjligheter för mer produktion av el och överföring av den el som produceras så att den kan nå olika slags användare som industrier, bostäder och laddinfrastruktur för fordon.

   Utveckling av energisystemet

   För att energisystemen ska kunna utvecklas så att omställningen blir möjlig behövs planering av den utvecklingen. Den planeringen behöver samordnas med annan samhällsbyggnad, till exempel av var bostäder eller industrier ska placeras, eller hur vägar och järnvägar ska gå. Den samordningen haltar i dagsläget. För att kunna fatta beslut behövs beslutsunderlag. Det är svårt att beskriva energisystem och förstå vad olika beslut och planer får för konsekvenser. Med hjälp av olika datorprogram kan man skapa digitala modeller av energisystemen, och pröva olika sätt att utveckla dem. Den sortens arbete är vanligt i tillverkningsindustrin, där ”virtuella fabriker” används för att skapa effektiva tillverkningsprocesser med delad informationsinfrastruktur och samverkan i kluster.

   Förväntade effekter av projektet

   Under trettio månader kommer metoder att utvecklas och användas i praktiken för att skapa planer för utveckling av energisystem och samhälle i två kommuner i Skaraborg med energibolag inkluderade. Efter projektet är tanken att sådana planer ska skalas upp med nytta till alla Skaraborgs kommuner samt kunskap vara till nytta för många aktörer. På så sätt blir omställningen möjlig, nya företag kan etablera sig, fler arbetstillfällen skapas och både bilar och lastbilar köras på el i stället för bensin och diesel. Tillsammans med klimatnytta och värdeskapande digital transformation finns en enorm potential för samhällsinnovation.

   Från vänster: Magnus Kuschel (Energikontor Väst), Anna Syberfeldt (Högskolan i Skövde), Magnus Fredricson (Skaraborgs kommunalförbund) och Tehseen Aslam (Högskolan i Skövde).

   Projektledare

   Professor i produktionsteknik

   Medverkande forskare

   Finansiering och samverkan

   Publicerad: 2022-06-23
   Senast ändrad: 2024-02-19
   Sidansvarig: webmaster@his.se