Anders Gustavson

Anders Gustavson

Systemutvecklare

Systemutveckling

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E152B

Jag heter Anders Gustavson och arbetar som systemutvecklare, i första hand bygger jag administrativa system för personal och studenter såsom t.ex WebLadok och TUSS.

Jag deltar också i projektgruppen som arbetar med utveckling av Högskolans webbplats och Studentportal.

Guide till tillgänglighet

Ytterligare information om tillgänglighet

Anders Gustavson

Sociala kanaler