Nikolaos Kourentzes

Professor i inform.teknologi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA520P