Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Anna Dahl Aslan

   Professor i hälsovetenskap
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3703

   Grunden i min forskning är att förstå hur vi åldras och vilka faktorer som påskyndar eller motverkar åldrandeprocessen och insjuknande i åldersrelaterade sjukdomar. Ett särskilt fokus är på hur livsstilsfaktorer och interaktionen mellan arv och miljö relaterar till nedgång i minnes- och tankeförmågor, demenssjukdom och mortalitet.

   Forskningen bedrivs i huvudsak på longitudinella studier från Svenska tvillingregistret som inkluderar data från födseln till livets slut. Detta möjliggör ett livsloppsperspektiv på åldrandet och att kunna studera hur åldrandet påverkas av arv och miljö. Genom att förstå åldrandeprocessen och hur den formas i ett samspel mellan arv och miljö så kan preventiva insatser och hjälp och stöd i form av hälso- och sjukvård utformas för att stödja de processer som främjar hälsa och livskvalitet.

   Trots att åldrandet per automatik inte betyder dålig hälsa, så är och kommer många äldre att vara i behov av stöd och insatser. Hur digitala tekniker kan användas för att främja hälsa och välbefinnande är därför ett viktigt och angeläget ämne. Bland annat har jag tillsammans med kollegor på Institutionen för Hälsovetenskap varit med och initierat en studie om hur tjänsten Digital Fixare, som erbjuds till äldre i Skövde kommun, kan öka förståelsen av äldres lärande av digitala tekniker.

   Ett annat projekt inom forskningsområdet Hälsa i det digitala samhället genomförs i samverkan med pensionärsorganisationerna i Jönköpings län. I projektet, som heter Livet vid 90+, studeras nittioåringars syn på hälsa och välbefinnande. Ett stor fokus i projektet är på hur nittioåringar använder smarta telefoner, plattor och datorer och ifall de till exempel använder sociala medier, Bankid och Swish.

   Anna Dahl Aslan i media

   Sveriges Radio P4 Skaraborg, 12 december 2023: Håll koll i brevlådan – du kan göra skillnad för äldre

   Forskning

   2024

   Peggy Ler, Elsa Ojalehto, Yiqiang Zhan, Deborah Finkel, Anna K. Dahl Aslan, Ida K. Karlsson

   International Journal of Obesity

   2024. Artikel. https://doi.org/10.1038/s41366-023-01425-y Open Access

   Peggy Ler, Alexander Ploner, Deborah Finkel, Chandra A. Reynolds, Yiqiang Zhan, Juulia Jylhävä, Anna K. Dahl Aslan, Ida K. Karlsson

   GeroScience

   2024. Artikel. https://doi.org/10.1007/s11357-023-01032-9 Open Access

   2023

   Elsa Ojalehto, Yiqiang Zhan, Juulia Jylhävä, Chandra A. Reynolds, Anna K. Dahl Aslan, Ida K. Karlsson

   eClinicalMedicine

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101943 Open Access

   2022

   Christopher R. Beam, Susan E. Luczak, Matthew S. Panizzon, Chandra A. Reynolds, Kaare Christensen, Anna K. Dahl Aslan, Jeremy A. Elman, Carol E. Franz, William S. Kremen, Teresa Lee, Marianne Nygaard, Perminder S. Sachdev, Keith E. Whitfield, Nancy L. Pedersen, Margaret Gatz

   Journal of Alzheimer's Disease

   2022. Artikel. https://doi.org/10.3233/JAD-220472 Open Access

   Elin Dybjer, Anna K. Dahl Aslan, Gunnar Engström, Erik D. Nilsson, Katarina Nägga, Peter M. Nilsson, Linda B. Hassing

   Diabetic Medicine

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1111/dme.14806 Open Access

   Deborah Finkel, Catalina Zavala, Carol E. Franz, Shandell Pahlen, Margaret Gatz, Nancy L. Pedersen, Brian K. Finch, Anna K. Dahl Aslan, Vibeke S. Catts, Malin Ericsson, Robert F. Krueger, Nicholas G. Martin, Adith Mohan, Miriam A. Mosing, Carol A. Prescott et al.

   Biodemography and Social Biology

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1080/19485565.2022.2037069

   Pågående projekt

   Hälsosamt åldrande i det digitala samhället (HeADS)

   Syftet med HeADS är att studera digitalisering, social gemenskap, delaktighet och hälsa och sambandet dem emellan. Studien genomförs i samarbete med Skövde kommun som önskar att få en större förståelse om vilka behov det finns bland kommuninvånarna, för att på bästa sätt kunna möta de behov som finns bland kommunens invånare.

   December 2023 - December 2025 DHEAR

   Mobil närvård i hemmet i Skaraborg

   Mobil närvård är en vårdmodell utvecklad i Skaraborg och anses vara en nationell förebild. I forskningsprojektet ”Mobil närvård i hemmet i Skaraborg”, tar forskare del av patienters och närståendes upplevelse av vård i hemmet.

   Januari 2020 - December 2024 DHEAR

   Avslutade projekt

   Digital fixare

   Dagens samhälle är på många områden digitaliserat och en ökad social interaktion sker på internet. Den grupp i samhället som upplever störst digitalt utanförskap är enligt tidigare studier äldre personer. Det är därför viktigt att skyndsamt intensifiera arbetet med att hjälpa äldre att tillägna sig ökade digitala kunskaper och att förstå och beskriva hur äldres digitala förmåga kan främjas.

   Januari 2021 - December 2023 DHEAR
   Publicerad: 2020-09-29
   Senast ändrad: 2020-09-29
   Sidansvarig: webmaster@his.se