Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Anna Kjellsdotter

   Adjungerad lektor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G34

   Utbildningar

   Medicine doktorsexamen vid Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, 2012. Avhandlingens titel: Sleep-wake-activity and health-related quality of life in patients with coronary artery disease and evaluation of an individualized non-pharmacological programme to promote self-care in sleep.
   Huvudhandledare Professor Ulla Edéll-Gustafsson, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

   • Medicine Magisterexamen i Omvårdnad, Linköpings Universitet 2005
   • Medicine Kandidatexamen i Omvårdnad, Linköpings Universitet 2004
   • Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan i Skaraborg 1989

   Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva den påverkan sömnkvalitet och störd sömn har på hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med kranskärlssjukdom, jämfört med en grupp från populationen. Syftet var också att utvärdera ett individuellt icke-farmakologiskt program för att främja egenvård i sömn.

   Patienter från sex sjukhus i södra Sverige inbjöds att delta i studierna. De jämfördes mot en populationsbaserad grupp från sydöstra Sverige som var ålder-, och könmatchad. Den matchade gruppen från populationen användes för jämförelser med patienter med kranskärlssjukdom i två av studierna. Data samlades in genom intervjuer, självrapporterade frågeformulär, studiespecifik sömndagbok och aktigrafiregistrering. I interventionsstudien (pretest-posttest control design) utvärderades om effekten av ett individualiserat icke-farmakologiskt program kan främja egenvård i sömn och aktivitet hos kranskärlssjuka patienter.

   Resultatet visade en hög prevalens av insomni hos patienter med kranskärlssjukdom och en större del av patientgruppen uppgav att de inte var utvilade efter sömn. Detta visade att "icke-utvilad sömn" är ett betydelsefullt symptom på insomni. Resultatet visade att det var en svag eller icke statistisk signifikant könsskillnad med ökande svårighetsgrad av insomni. Kranskärlssjuka patienter med svår insomni visade en två-eller trefaldigt högre psykologisk eller fysiologisk stress och/eller ångest inför sömnen (presleep arousal) än populationsgruppen. De var också var mer begränsade i sin fysiska aktivitet. Sömneffektiviteten var generellt låg i alla studier, speciellt hos kranskärlssjuka patienter med svår icke-utvilad insomni. Det individualiserade icke-farmakologiska programmet för att främja egenvård av sömn-aktivitet indikerar på en förbättrad sömn och hälsorelaterad livskvalitet hos kranskärlssjuka patienter.

   Denna avhandling visar att det är viktigt att fokusera på individens upplevelse av sin hälsa och sömn-aktivitet i patientens kontextuella sammanhang. Sjuksköterskor har en viktig uppgift i att stödja egenvårdsåtgärder och fastställa individuella mål tillsammans med patienten för att öka deras tilltro till sin egen förmåga för att främja hälsorelaterad livskvalitet.

    

   Forskning

   2022

   Mia Berglund, Anna Kjellsdotter, Joanne Wills, Anita Johansson

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1111/scs.13058 Open Access

   Ann-Katrin Nordblom, Gabriella Norberg Boysen, Mia Berglund, Anna Kjellsdotter

   BMC Cardiovascular Disorders

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12872-022-02568-y Open Access

   2021

   2020

   Anna Kjellsdotter, Mia Berglund, Elisabeth Jebens, Jennie Kvick, Susanne Andersson

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1726856 Open Access

   Anna Kjellsdotter, Ulla Edéll-Gustafsson, Pia Yngman-Uhlin

   Journal of Cardiovascular Nursing

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1097/JCN.0000000000000691

   2019

   Pia Yngman-Uhlin, Anna Kjellsdotter, F. Uhlin, U. Edéll-Gustafsson

   Nephrology Nursing Journal

   2019. Artikel.

   2018

   Anna Kjellsdotter, Björn Lantz, Cornelia Ottosson

   Journal of Pediatric Nursing

   2018. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2017.09.008

   2017

   Mia Berglund, Susanne Andersson, Anna Kjellsdotter

   Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: Att bli lyssnad på och förstådd

   2017. Kapitel i bok.

   Runt om i världen pågår forskning för att utveckla och fördjupa kunskaperna kring e-hälsotjänster. Det nationella Luftvägsregistret har påtalat att alla personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) inte får ta del av patientutbildning. En orsak är att uppbyggnaden av vård vid KOL är ojämnt fördelat i Sverige vilken skapar en ojämlik vård. Detta trots att egenvårdsutbildning har en hög prioritet i de nya Nationella riktlinjerna för Astma och KOL.

   Mars 2019 - December 2020 DHEAR

   Projektet avser att implementera och utvärdera en forskningsbaserad didaktisk modell; ”Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom” från ett patient- och vårdarperspektiv. Modellen syftar till att möta, konfrontera och taktfullt utmana patienten att reflektera över sina föreställningar, tankar, handlingar och känslor i livet med sjukdomen. Gruppundervisningen får på så vis ett annat fokus än den mer traditionella som är uppbyggd med föreläsningar om sjukdomen och dess behandling.

   Maj 2015 - December 2023 DHEAR
   Januari 2018 - December 2024 DHEAR
   Mars 2019 - Juni 2027 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se