Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Irene Eriksson

   Lektor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3613
   Irene Eriksson är docent i omvårdnad. Hon undervisar på grund- och avancerad nivå inom omvårdnad. Irene deltar i forskningsprojekt främst inom forskargruppen FamCeH.

   Docent i omvårdnad, Med dr, Leg. Sjuksköterska, Distriktssköterska, Avancerad specialistsjuksköterska

   Utbildning och bakgrund

   Irene Eriksson är filosofie magister i omvårdnad (Högskolan i Skövde, 2006) och medicine doktor i geriatrik (Umeå universitet, 2011). Efter disputation har hon har arbetat som lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde och genomförde 2014-2015 en post-doc vid Karolinska institutet. Irene har haft akademiska uppdrag som programansvarig lärare för Avancerad specialistsjuksköterska (2006-2011) och för distriktssköterskeprogrammet (2011-2016) samt är sedan 2016 ämnesansvarig lärare i omvårdnad.

   Irene är meriterad lärare (2020) och har stor undervisningserfarenhet främst från specialistutbildningar (distriktssköterska och avancerad specialistsjuksköterska). Hon undervisar inom ovan beskriva forskningsområden på både grund- och avancerad nivå. Hon har erfarenhet av handledarskap på forskarutbildningsnivå samt har handlett ett stort antal examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

   Forskning

   Min forskning

   Irene blev docent i omvårdnad vid Högskolan i Skövde 2018. Hennes forskningsområde är äldres hälsa och välbefinnande samt livsstilens betydelse för äldre personers hälsa. Ytterligare ett forskningsområde är bedömning av vårdbehov, bland annat per telefon. I Irenes avhandlingsarbete (2011) studerades förekomsten av urinvägsinfektioner hos gamla kvinnor samt dess samband mellan olika faktorer och subjektivt välbefinnande. Forskningen har bedrivits med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.

   Post-doc projektet (2014-2015) handlade om "Effekter av en personcentrerad intervention som ökar delaktigheten hos patienter i kommunal hemsjukvård med stöd av en interaktiv mobilapplikation för tidig upptäckt av patientrapporterade symtom och besvär". Projektet som var en del i ett större projekt, PROHealth-e, genomfördes i samarbete med forskare från Karolinska institutet, Örebro universitet och Högskolan i Halmstad. Ytterligare ett projekt är en multicenterstudie som handlar om "Hur åldersprocessen påverkas av människans genetiska förutsättningar, livsstil och livserfarenheter med utgångspunkt i ett samvarierat perspektiv". Detta projekt genomförs i samarbete med Högskolan i Borås.

   Irenes pågående forskningsprojekt som genomförs inom ramen för forskningsmiljön DHEAR är Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa.

   2022

   Margaretha Larsson, Marie Wilhsson, Sabine Hagman Nielsen, Jenny Larsson, Irene Eriksson

   Nordic journal of nursing research

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1177/20571585221106078 Open Access

   Maria Snögren, Irene Eriksson, Maria Browall, Kristina Ek

   Nordic journal of nursing research

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1177/20571585221124804 Open Access

   Maria Snögren, Amir H. Pakpour, Irene Eriksson, Malin Stensson, Kristina Ek, Maria Browall

   BMC Geriatrics

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03215-z Open Access

   2021

   Catharina Gillsjö, Sandra Karlsson, Fredrik Ståhl, Irene Eriksson

   Contemporary Clinical Trials Communications

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.conctc.2020.100687 Open Access

   Catharina Gillsjö, Maria Nyström, Lina Palmér, Gunilla Carlsson, Ann-Charlotte Dalheim-Englund, Irene Eriksson

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2021. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1984376 Open Access

   Silje Rysst Gustafsson, Irene Eriksson

   Nursing Open

   2021. Artikel, forskningsöversikt. https://doi.org/10.1002/nop2.747 Open Access

   2020

   Irene Eriksson, Marie Wilhsson, Therese Blom, Carina Broo Wahlström, Margaretha Larsson

   Nursing Open

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1002/nop2.549 Open Access

   Margaretha Larsson, Irene Eriksson, Karin Johansson, Anna-Karin Stigsson, Rebecka Svahn, Johanna Wetterström, Marie Wilhsson

   Primary Health Care Research and Development

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1017/S1463423620000286 Open Access

   Lina Palmér, Maria Nyström, Gunilla Carlsson, Catharina Gillsjö, Irene Eriksson, Ann-Charlotte Dalheim-Englund

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1799588 Open Access

   2019

   Ann-Charlotte Dahlheim-Englund, Gunilla Carlsson, Maria Nyström, Catharina Gillsjö, Irene Eriksson, Lina Palmér

   Healthy Aging Research

   2019. Artikel. https://doi.org/10.35248/har.2019.8.2 Open Access

   Pågående projekt

   Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa

   Andel äldre personer i samhället ökar och fler äldre har kvar sina tänder. Eftersatt munhälsa kan bland annat leda till nedsatt allmänhälsa. Det går att förebygga ohälsa i munnen med små insatser som daglig munvård. Tidigare forskning visar dock att munhälsa prioriteras lågt och att vårdpersonal efterfrågar utbildning. I detta projekt undersöks om en digitaliserad utbildning i munhälsa påverkar vårdpersonalens kunskaper och attityder i att bedöma, identifiera avvikelser och vårda munhålan hos äldre personer.

   Juli 2019 - Juli 2024 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se