Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Lars Westin

   Lektor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3603

   CV 

   Utbildningar

   Sjuksköterska examen 1989
   Fil.kand. Omvårdnad 1994
   Vårdlärarexamen 1996
   Fil. kand. Vårdpedagogik 1996
   Fil. mag. Omvårdnad 1999

   Filosofie doktorsexamen  i Omvårdnad 2008

   Anställd som lärare/universitetsadjunkt vid högskolan sedan 1996.

   Anställd som lärare/universitetslektor vid högskolan sedan 2009

   Disputerat november  2008 vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet med avhandlingen;

   "Encounters in Nursing Homes - Experiences from Nurses, Residents and Relatives"

   Huvudhandledare: Professor Ella Danielson, Göteborgs Universitet
   Bihandledare: Docent Ingbritt Öhrn, Göteborgs Universitet

   Avhandlingens område och inriktning

   Omvårdnad av äldre - Fokus för avhandlingen är inriktad på betydelsen av mänskliga kontakter inom vårdformen särskilt boende för äldre. Avhandlingen består av fyra intervjustudier med en hermeneutisk inriktning som syftar till att öka förståelsen för vilken mening mänskliga kontakter har för vårdpersonal, anhöriga och människor som bor och vårdas inom vårdformen särskilt boende. 

   Fortsatt forskning

   Efter avhandlingens genomförande har fortsatt forskning bedrivits genom studier av hur vårdlidande uppträder inom olika vårdkontext. Två artiklar är publicerade inom detta område. Samarbete har också skett med magisterstudenter som lett till publicering av en artikel som handlar om patientens upplevelser av väntetid på akutmottagning. En annan studie som blivit publicerad är inom området sjuksköterskestudenters lärande i sjuksköterskeutbildningen.

   Förnärvarande pågår arbete i ett större projekt med ett flertal studier om studenternas uppfattningar och erfarenheter av vård i livets slutskede samt handledares erfarenheter att handleda sjuksköterskestudenter i livets slutskede. Ett flertal studier och artiklar är publicerade inom ramen för detta projekt. Projektet är ett samarbete mellan flera högskolor och universitet. Planer för fortsatt forskning inriktar sig annars på att närmare studera hur kvaliteten i vården av äldre kan utvecklas genom det som sker i möten mellan vårdpersonal, vårdtagare och deras närstående samt hur IT-system och andra tekniska lösningar kan utvecklas och användas som verktyg, stöd och hjälpmedel för att utveckla omvårdnaden och upplevelse av hälsa och välbefinnande hos äldre människor i behov av vård.

   Vetenskapliga publikationer

   Westin L. (2008) Encounters in Nursing Homes - Experiences from Nurses,  Residents and Relatives. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.

   Westin L. & Danielson E. (2006) Nurses´experiences of caring encounters with older people living in Swedish nursing homes. International Journal of Older People Nursing, (1) 3-10

   Westin L. & Danielson E. (2007) Encounters in Swedish nursing homes: a hermeneutic study of residents´experiences. Journal of Advanced Nursing60 (2) 172-80.

   Westin L. Öhrn I & Danielson E. (2009) Visiting a nursing home – relatives’
   experiences of encounters with nurses. Nursing Inquiry, 16 (4) 1–8.

   Westin L,. Öhrn, I,. Danielson, E. (2012). Residents’ experiences of encounters with relatives and significant persons: A hermeneutic study. Nursing and Health Sciences 14 (4) 495-500.

   Dahlén I, Westin L & Adolfsson A. (2012) Experience of being a low priority patient during waiting time at an emergency department. Psychology Research and Behavior Management. 5 1-9.

   Berglund M, Westin L, Svanström R & Sundler A. (2012) Suffering Caused by care-Patients experiences from hospital settings. International Journal of Qualitative studies on Health and Wellbeing 7, 1-9.

   Svanström, R., Sundler, A. J., Berglund, M., & Westin, L. (2013). Suffering caused by care-elderly patients' experiences in community care. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 8(1); 1-10.

   Ek, K., Westin, L., Prahl, C., Österlind, J., Strang, S., Bergh, I., Henoch, I & Hammarlund, K (2014) Death and caring for dying patients: exploring first-year nursing students’ descriptive experiences. International Journal of Palliative Nursing, 10 (20); 509-515.

   Strang, S., Bergh, I., Ek, K., Hammarlund, K., Prahl, C., Westin, L., Österlind, J & Henoch, I (2014) Swedish nursing students’ reasoning about emotionally demanding issues in caring for dying patients) International Journal of Palliative Nursing 20 (4) 194-200.

   Westin, L., Berglund, M & Johansson-Sundler, A (2015) Students’ experiences of learning in relation to didactic strategies during the first year of a nursing programme: a qualitative study. BMC Medical Education, 15 (49) 1-8. 

   Österlind, J., Prahl, C., Westin, L., Strang, S., Bergh, I., Henoch, I., Hammarlund.K & Ek, K. (2016) Nursing students perception of caring for dying people, after one year in nursing school. Nurse Education Today 41, 12-16.

   Populärvetenskapliga publikationer

   Westin L (2007) Gamla vill dela sina tankar med någon. Vårdfacket, (9) 17.
   Westin L (2009) Värdigt möte med äldre. Omvårdnadsmagasinet, (1) 34-37.
   Westin L (2009) Den mänskliga kontaktens betydelse. Äldre i centrum, (3) 24-25.
   Westin L (2009) Möten på särskilt boende. Hälsan i centrum, (1) 22.

    

   Utbildning

   Programansvarig

   Program
   180 hp
   Grundnivå

   Forskning

   2017

   Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson, Ingrid Bergh, Susann Strang, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Carina Lundh Hagelin, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall

   Nurse Education in Practice

   2017. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.06.007

   2016

   Carina Lundh Hagelin, Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Susann Strang, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall

   International Journal of Palliative Nursing

   2016. Artikel. https://doi.org/10.12968/ijpn.2016.22.1.28

   Jane Österlind, Charlotte Prahl, Lars Westin, Susann Strang, Ingrid Bergh, Ingela Henoch, Kina Hammarlund, Kristina Ek

   Nurse Education Today

   2016. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.03.016

   2015

   2014

   Kristina Ek, Lars Westin, Charlotte Prahl, Jane Österlind, Susann Strang, Ingrid Bergh, Ingela Henoch, Kina Hammarlund

   International Journal of Palliative Nursing

   2014. Artikel. https://doi.org/10.12968/ijpn.2014.20.10.509

   Susann Strang, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Lars Westin, Jane Österlind, Ingela Henoch

   International Journal of Palliative Nursing

   2014. Artikel. https://doi.org/10.12968/ijpn.2014.20.4.194

   2013

   Rune Svanström, Annelie Johansson Sundler, Mia Berglund, Lars Westin

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2013. Artikel. https://doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20603 Open Access

   2012

   Mia Berglund, Lars Westin, Rune Svanström, Annelie Johansson Sundler

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2012. Artikel. https://doi.org/10.3402/qhw.v7i0.18688 Open Access

   Ingrid Dahlén, Lars Westin, Annsofie Adolfsson

   Psychology Research and Behavior Management

   2012. Artikel. https://doi.org/10.2147/PRBM.S27790 Open Access

   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se