Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Lars Westin

   Lektor i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G3603

   Utbildningar

   • Sjuksköterska examen 1989
   • Fil.kand. Omvårdnad 1994
   • Vårdlärarexamen 1996
   • Fil.kand. Vårdpedagogik 1996
   • Fil.mag. Omvårdnad 1999
   • Filosofie doktorsexamen i Omvårdnad 2008

   Anställd som lärare/universitetsadjunkt vid Högskolan sedan 1996.

   Anställd som lärare/universitetslektor vid Högskolan sedan 2009.

   Avhandling

   Disputerade november 2008 vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet med avhandlingen "Encounters in Nursing Homes – Experiences from Nurses, Residents and Relatives".

   Huvudhandledare: Professor Ella Danielson, Göteborgs Universitet

   Bihandledare: Docent Ingbritt Öhrn, Göteborgs Universitet

   Avhandlingens område och inriktning

   Omvårdnad av äldre. Fokus för avhandlingen är inriktad på betydelsen av mänskliga kontakter inom vårdformen särskilt boende för äldre. Avhandlingen består av fyra intervjustudier med en hermeneutisk inriktning som syftar till att öka förståelsen för vilken mening mänskliga kontakter har för vårdpersonal, anhöriga och människor som bor och vårdas inom vårdformen särskilt boende. 

   Populärvetenskapliga publikationer

   • Westin L (2007) Gamla vill dela sina tankar med någon. Vårdfacket, (9) 17.
   • Westin L (2009) Värdigt möte med äldre. Omvårdnadsmagasinet, (1) 34-37.
   • Westin L (2009) Den mänskliga kontaktens betydelse. Äldre i centrum, (3) 24-25.
   • Westin L (2009) Möten på särskilt boende. Hälsan i centrum, (1) 22.

   Forskning

   Min forskning

   Efter avhandlingen "Encounters in Nursing Homes – Experiences from Nurses, Residents and Relatives" har fortsatt forskning bedrivits genom studier av hur vårdlidande uppträder inom olika vårdkontext. Två artiklar är publicerade inom detta område. Samarbete har också skett med magisterstudenter som lett till publicering av en artikel som handlar om patientens upplevelser av väntetid på akutmottagning. En annan studie som blivit publicerad är inom området sjuksköterskestudenters lärande i sjuksköterskeutbildningen.

   För närvarande pågår arbete i ett större projekt med ett flertal studier om studenternas uppfattningar och erfarenheter av vård i livets slutskede samt handledares erfarenheter att handleda sjuksköterskestudenter i livets slutskede. Ett flertal studier och artiklar är publicerade inom ramen för detta projekt. Projektet är ett samarbete mellan flera högskolor och universitet. Planer för fortsatt forskning inriktar sig annars på att närmare studera hur kvaliteten i vården av äldre kan utvecklas genom det som sker i möten mellan vårdpersonal, vårdtagare och deras närstående samt hur IT-system och andra tekniska lösningar kan utvecklas och användas som verktyg, stöd och hjälpmedel för att utveckla omvårdnaden och upplevelse av hälsa och välbefinnande hos äldre människor i behov av vård.

   2017

   Ingela Henoch, Christina Melin-Johansson, Ingrid Bergh, Susann Strang, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Carina Lundh Hagelin, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall

   Nurse Education in Practice

   2017. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.06.007

   2016

   Carina Lundh Hagelin, Christina Melin-Johansson, Ingela Henoch, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Susann Strang, Lars Westin, Jane Österlind, Maria Browall

   International Journal of Palliative Nursing

   2016. Artikel. https://doi.org/10.12968/ijpn.2016.22.1.28

   Jane Österlind, Charlotte Prahl, Lars Westin, Susann Strang, Ingrid Bergh, Ingela Henoch, Kina Hammarlund, Kristina Ek

   Nurse Education Today

   2016. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.03.016

   2015

   2014

   Kristina Ek, Lars Westin, Charlotte Prahl, Jane Österlind, Susann Strang, Ingrid Bergh, Ingela Henoch, Kina Hammarlund

   International Journal of Palliative Nursing

   2014. Artikel. https://doi.org/10.12968/ijpn.2014.20.10.509

   Susann Strang, Ingrid Bergh, Kristina Ek, Kina Hammarlund, Charlotte Prahl, Lars Westin, Jane Österlind, Ingela Henoch

   International Journal of Palliative Nursing

   2014. Artikel. https://doi.org/10.12968/ijpn.2014.20.4.194

   2013

   Rune Svanström, Annelie Johansson Sundler, Mia Berglund, Lars Westin

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2013. Artikel. https://doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20603 Open Access

   2012

   Mia Berglund, Lars Westin, Rune Svanström, Annelie Johansson Sundler

   International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

   2012. Artikel. https://doi.org/10.3402/qhw.v7i0.18688 Open Access

   Ingrid Dahlén, Lars Westin, Annsofie Adolfsson

   Psychology Research and Behavior Management

   2012. Artikel. https://doi.org/10.2147/PRBM.S27790 Open Access

   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se