Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Stefan Ekman

   Lektor i medier, estetik och berättande
   Institutionen för informationsteknologi
   Rum PA310F

   Ämnesföreträdare för Medier, estetik och berättande

   Ordförande i grundutbildningsrådet

   Vice ordförande i Utbildningskommittén, Institutionen för Informationsteknologi

   Bihandledare doktorsavhandling: Level Up

   Kursansvarig grundnivå

   • ME355G Spelanalys, 7,5 hp
   • ME511G Examensarbete i medier, estetik och berättande med inriktning mot dataspelsutveckling, 30 hp

   Kursansvarig magisternivå

   • ME722A Berättande i nya medier som forskningsområde, 7,5 hp

   Undervisning

   • Spelanalys 
   • Berättande i nya medier som forskningsområde
   • Dramaturgi
   • Handledare och examinator för examensarbeten på grund- och magisternivå.

   Vetenskapliga publikationer

   Ekman, Stefan (2019). "Fakta, fiktion och funktion. Olika perspektiv på Bellmans 'förlovningsdikter'" i O. Holm (red.). Bellmansstudier 25. Stockholm: Bellmanssällskapet, s. 155-185.

   Ekman, Stefan (2017). [rec.] Tilda Maria Forselius God dag min läsare!: bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svenska veckopress 1730-1773, Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2017, s. 137-139.

   Ekman, Stefan (2017). "Dåren, den dygdige medborgaren och den skadlige filosofen: Carl Christoffer Gjörwells bilder av Rousseau i Den Swenska Mercurius 1755-1765" i J. Nell och A. Sjölin (red.) Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750-1850. Lund: Ellerströms förlag, s. 67-93.

   Ekman, Stefan (2015). "Bellmans 'forlovelsedigte' og deres rolle i senere tiders biografier" i P. Olsen, R. Larsen och H. Lundsteen (red.). Tøm nu dit glas, se døden på dig venter. Hellerup: Forlaget Spring, s. 339-369.

   Ekman, Stefan (2012). "Tillfällesdikt och politik i Dagligt Allehanda 1770", Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:2-3, s. 87-98.

   Ekman, Stefan (2009). [rec.] Leif Landen – Carl Michael Bellman en biografi, Samlaren2009, s. 304-308.

   Ekman, Stefan (2009). "Sångmön i sorgeduk" i  A. Cullhed, O. Fischer, R. Lysell och A. Öhrberg (red.). Lidners dikter över döda, Poetens monopolium. Bengt Lidner 250 år. Lund: ellerströms förlag, s. 223-244.

   Ekman, Stefan (2008). ”Sentimental Tears and Rhetorical Teachings in Late Eighteenth-Century Swedish Funeral Poetry” i P. Harsting & J. Viklund (red.). Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie, s. 142-161.

   Ekman, Stefan (2007). ”’Ni hör väl hvad jag läser?’ Muntligt och skriftligt i två av Bellmans Bacchi Orden-kapitel” i S. Ekman, M. Malm & L. Stenberg (red.). Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. Stockholm/Stehag: Symposium förlag, s. 288-301.

   Ekman, Stefan (2006). [rec. av J. Christensson (red.) 1700-talssällskapets årsskrift 2004, Sjuttonhundratal], Samlaren 2006, s. 444-447.

   Ekman, Stefan (2004). ”I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår” Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet. Stockholm: Proprius förlag [Diss. Göteborg], 337 s.

   Ekman, Stefan (2002). “A Suite of Poems on the Death of Sophia Carlsson” i P. Harsting & S. Ekman (red.). Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie, s. 109-126. 

   Ekman, Stefan (2001). ”Anacreon i skuggan – bilden av Bellman som diktare och Bellmans bild av diktare i En Stuf Rim" i  S. Ekman, H. Gustafsson och L. Lönnroth (red.). Bellmansstudier 21. Stockholm: Proprius förlag, s. 121-152.

   Ekman, Stefan (2000). ”Irrfärder på 1900-talet – Två begrepp i Milman Parrys och Albert B. Lords teorier om muntlig diktning i förhållande till två svenska översättningar av Odysséen”, Språk och Stil 2000, 149-163.

   Ekman, Stefan (2000). ”Charon – färjkarl på genrernas flod” i S. Hansson och M. Malm (red.). Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth. Stockholm/Stehag: Symposium förlag, s. 415-439.

   Ekman, Stefan (1999). ”’ditt Minne jag Bereder” – Om retorik, tradition och poetisk egenart i Bellmans gravdiktning. ”, Samlaren 1998, s. 29-39.

   Rambusch, Jana, T. Susi, S. Ekman & U. Wilhelmsson. (2009). ”A Literary Excursion Into the Hidden (Fan) Fictional Worlds of Tetris, Starcraft and Dreamfall”, DiGRA 2009, 6 s.

   Redaktörskap

   Ekman, S., H. Gustafsson och L. Lönnroth (2001). Bellmansstudier 21. Stockholm: Proprius förlag

   Ekman, S., L. Lönnroth och H. Otterberg (2005). Bellmansstudier 22. Stockholm: Proprius förlag

   Ekman, S., M. Malm och L. Stenberg (2007) Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson. Stockholm/Stehag: Symposium förlag

   Harsting, P. & S. Ekman (2002). Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. København: Nordisk Netvaerk for Retorikkens Historie

   Utbildning

   Medier, estetik och berättande

   I ämnet medier, estetik och berättande studeras de tekniska, kulturella samt sociala formerna och uttrycken för nya medier. I fokus står hur mediernas former och uttryck produceras, distribueras och konsumeras, samt hur berättande och estetik ges uttryck i och påverkas av tekniken.

   Forskning

   2023

   Mikael Berndtsson, Stefan Ekman

   International Journal of Business Intelligence Research

   2023. Artikel. https://doi.org/10.4018/IJBIR.332813 Open Access

   2020

   2019

   Stefan Ekman

   Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet: Tjugofemte samlingen

   2019. Kapitel i bok.

   2017

   Stefan Ekman

   Kritik och beundran: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750-1850

   2017. Kapitel i bok.

   Stefan Ekman

   Kritik och förnuft: Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750-1850

   2017. Kapitel i bok.

   2015

   Stefan Ekman

   Tøm nu dit glas se Døden på dig venter: Nye vinkler på Bellman

   2015. Kapitel i bok.

   2012

   Stefan Ekman

   Tidskrift för litteraturvetenskap

   2012. Artikel. Open Access

   2009

   Stefan Ekman

   Samlaren

   2009. Artikel, recension.

   Stefan Ekman

   Poetens monopolium: Bengt Lidner 250 år (1757/1759-2007/2009)

   2009. Kapitel i bok.

   Avslutade projekt

   KASTiS gör vårt natur- och kulturarv mer levande digitalt

   I projektet KASTiS arbetas med seminarier och utveckling av demonstratorer för kunskapsspridning om hur digital spelteknologi på ett hållbart sätt kan användas till att stödja besöksmålsnäring och kulturarvsförmedling. Konceptet har varit framgångsrikt och efter en första period 2015-2018, blev det förnyat att pågå i ytterligare tre år, till och med 2021.

   Augusti 2015 - December 2021 Informationsteknologi

   KLUB – en transmedial demonstrator i Skaraborg

   KLUB är ett delprojekt och demonstrator inom KASTiS-projektet där de fiktiva karaktärerna Kira och Luppe i ett transmedialt berättande-format upplever äventyr på kulturarvsplatserna i Skaraborg. Berättandet bygger på immateriellt kulturarv, sägner, folktro och sagoväsen.

   Augusti 2015 - December 2021 Informationsteknologi

   Level up

   Visionen för projektet Level up är att utveckla teknik för gamifiering och spelifiering av digitala nyhetsmedier samt att studera vilka effekter införandet av spelkomponenter får på konsumtionsmönster och engagemang.

   Augusti 2015 - Februari 2020 Informationsteknologi
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se