Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Svante Alfredsson

   Bitr.professor maskinteknik
   Institutionen för ingenjörsvetenskap
   Rum PA110M

   Doktorsavhandling

   Svante Alfredssons doktorsavhandling "Constitutive Behaviour and Fracture of Adhesive Layers - Inverse Methods and Energetic Balance".

   Nedan ges en kort beskrivning av avhandlingens bakgrund och resultat:

   'Det ställs idag höga krav på bilindustrin att minska utsläppen med bibehållen eller t.o.m. förbättrad krocksäkerhet. Detta tvingar industrin att bygga lättare bilar.
   Möjligheten att använda sig av lätta material är uppenbarligen attraktiv. I knutpunkter måste dessa lätta konstruktionsmaterial sammanfogas med höghållfasta material. I detta sammanhang kan limförband utgöra en lämplig sammanfogningsmetod. Metoden ger lätta och utrymmessnåla fogar, tillåter materialkombinationer som är omöjliga att svetsa och ger konstruktionen en högre styvhet än fogning med punktsvetsning som är den vedertagna metoden på området.

   Dessutom innebär limförbandet att de sammanfogade materialen isoleras elektrolytiskt från varandra vilket betyder att man slipper "rostproblem" som ofta uppstår när olika material kommer i kontakt med varandra.

   Nya materialkombinationer och fogningsmetoder kräver nya strategier i konstruktionsprocessen. Det aktuella arbetet är en del av ett pågående forskningsprojekt som syftar till att möjliggöra att nya metoder kan användas. Det slutliga målet med projektet är kunna genomföra datorsimuleringar för att bedöma styrkan hos en uppbyggd konstruktion, t.ex. en bil. Detta för att minska behovet av tidsödande fullskaleprovning. Det första steget i forskningsprojektet är att utveckla experimentella metoder för noggrann bestämning av ett limskikts deformationsbeteende. I det andra steget skall fysiska och matematiska modeller utvecklas som beskriver limskiktets egenskaper. Det tredje steget är att implementera dessa modeller i en datormiljö för att möjliggöra simuleringar.

   Det aktuella arbetet behandlar huvudsakligen utveckling av experimentella metoder. Gemensamt för många traditionella experimentella metoder är svårigheter att utvärdera resultaten. För att kunna utvärdera experimenten tvingas man ofta göra antaganden angående limmets deformationstillstånd som är svåra att verifiera i praktiken. Dessutom lider många traditionella metoder av instabilitetsproblem som gör det omöjligt att fånga hela deformationsförloppet. De metoder som presenteras i denna avhandling är utvecklade i syfte att undvika instabilitet under experimenten.

   Metoderna tillåter dessutom att utvärdering genomförs utan att okontrollerbara antaganden måste göras. Utvärderingen bygger på användandet av en invers metod. Noggrann bestämning av ett limskikts deformationsbeteende möjliggör också en bättre förståelse för brottprocessen. Genom att åstadkomma ett bättre underlag för matematiska modeller möjliggörs dessutom en högre kvalitet på simuleringarna.'

   Professor Ulf Stigh
   Högskolan i Skövde
   Box 408
   541 28 Skövde
   tel: 0500-448508
   mobiltel: 0708-214192
   fax: 0500-448599

   Forskning

   Publikationer

   2019

   M. S. Islam, K. Svante Alfredsson

   The journal of adhesion

   2019. Artikel. https://doi.org/10.1080/00218464.2019.1696678 Open Access

   2016

   Daniel Svensson, K. Svante Alfredsson, Ulf Stigh, Nicklas E. Jansson

   Engineering Fracture Mechanics

   2016. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2015.10.040

   2015

   K. Svante Alfredsson, Anders Biel, Saeed Salimi

   International Journal of Adhesion and Adhesives

   2015. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2015.07.008

   2014

   Anders Biel, K. Svante Alfredsson, Thomas Carlberger

   Procedia Materials Science

   2014. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.mspro.2014.06.224 Open Access

   Daniel Svensson, K. Svante Alfredsson, Anders Biel, Ulf Stigh

   Composites Science And Technology

   2014. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2014.05.031

   2013

   Daniel Svensson, K. Svante Alfredsson, Ulf Stigh, N. E. Jansson

   Proceeding of the 19th international conference on composite materials (ICCM 19)

   2013. Konferensbidrag. Open Access

   2012

   K. Svante Alfredsson, A. A. Gawandi, J. W. Gillespie Jr., L. A. Carlsson, T. A. Bogetti

   Composite structures

   2012. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2011.11.028

   K. Svante Alfredsson, Ulf Stigh

   Engineering Fracture Mechanics

   2012. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2012.04.027

   2011

   K. Svante Alfredsson, A. A. Gawandi, J. W., Jr. Gillespie, L. A. Carlsson, T. A. Bogetti

   Composite structures

   2011. Artikel. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2011.01.015

   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se