Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Digitalisering för hållbar utveckling

   Digitalisering för hållbar utveckling

   Digitalisering för hållbar utveckling är ett övergripande tema vid Högskolan i Skövde. Arbetet pågår med att utforska digitaliseringens möjligheter och risker i ett hållbart samhällsbygge. Arbetet fungerar som en bro mellan Högskolans olika delar och där varje del bidrar med sin expertkompetens.

   Digitalisering

   Digitalisering är det som sker när aktiviteter och verksamheter utvecklas och förändras med hjälp av digital teknik. Numera är den digitala tekniken inte bara en möjliggörare utan också en drivkraft för att i grunden förändra hur vi upplever världen, gör saker, tar oss an uppgifter och hittar lösningar. Digitaliseringen innebär en transformering av samhällets viktigaste delar – tillväxt och hållbarhet, välfärd och jämlikhet, trygghet och demokrati.

   Hållbar utveckling

   FN:s Agenda 2030 är en naturlig utgångspunkt när vi talar om hållbar utveckling vid Högskolan i Skövde. Agendans 17 globala mål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

   Digitalisering för hållbarhet

   Digitalisering har stor betydelse när det gäller att bygga ett hållbart samhälle. Den kan till exempel:

   • hjälpa oss att utforma lösningar som gör att vi kan ge ett ökat antal äldre i befolkningen god omsorg,
   • ge oss digitala lösningar som minskar miljöbelastning, till exempel genom intelligenta transportsystem,
   • främja kulturell mångfald, till exempel genom digital distribution av kulturellt innehåll,
   • utveckla vår demokrati genom att öka möjligheten till dialog med beslutsfattare,
   • öka vårt samhälles konkurrenskraft när vi utvecklar nya digitalt baserade produkter, tjänster och affärsmodeller.

   Samarbete över gränser

   På Högskolan i Skövde har vi traditionellt varit bra på att skapa samarbeten över ämnes- och organisationsgränser. Det nyttjar vi i vårt arbete med digitalisering för hållbar utveckling. Arbetet med Högskolan i Skövdes samlande tema startade 1 januari 2017, när Högskolans senaste utvecklingsplan började gälla, och pågår för fullt. Högskolan i Skövdes styrelse har stimulerat arbetet genom att instifta ett investeringsprogram där olika projekt som anknyter till temat kan ansöka om medel.

   Nätverket för digital etik

   Vid Högskolan i Skövde finns även Nätverket för digital etik (NDE). Det är ett informellt nätverk för samarbete över institutionsgränserna inom ämnen som på något sätt berör digitalisering och etik.

   Samlade nyheter

   Nedan har vi samlat länkar till nyheter om olika utbildnings-, forsknings- och samverkansaktiviteter där Högskolans forskare, lärare och studenter ger exempel på digitaliseringens roll för att bygga ett hållbart samhälle. 

   Nyheter om digitalisering för hållbar utveckling

   Kontakt

   Rektor

   Prorektor/Professor i omvårdnad

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2023-04-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se