Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Aktiviteter i urval 2019

   På den här sidan hittar du länkar till olika utbildnings-, forsknings- och samverkansaktiviteter där Högskolans forskare, lärare och studenter på olika sätt belyser digitaliseringens roll i ett hållbart samhällsbygge. De här aktiviteterna genomfördes under 2019.

   Föreläsningar från Sweden Game Conference 2019

   Hållbarhet inom spel var årets tema för Sweden Game Conference (16-19 oktober). Den 17 oktober var UR på plats och filmade föreläsningar som hölls av spelforskare från Högskolan i Skövde. Föreläsningarna handlade om allt från hur spel kan motverka onlinegrooming till om spel kan få unga att engagera sig för miljön. Läs mer: Föreläsningar från Sweden Game Conference 2019

   Platsutveckling, storytelling och spelmekanik

   För åttonde året i följd hölls under två dagar ett kulturarvsseminarium på Högskolan i Skövde. Seminariet fungerade som en träffpunkt för studenter, forskare, kulturarvsaktörer, samt medie- och spelutvecklare med intresse för kulturarvsområdet. Årets tema handlade om att genom kreativitet utveckla ett nyskapande berättande om kulturarv och besöksmål. Läs mer: Två dagar med platsutveckling, storytelling och spelmekanik

   Prisas för samarbete mellan människor och robotar

   Wei Wang, biträdande lektor inom automatiseringsteknik på Högskolan i Skövde, fick Best Paper Award, på den internationella konferensen ICMR 2019 Conference i Belfast. Läs mer: Prisas för forskning om samarbete mellan människor och robotar

   Världsunikt lärospel lär barn sätta gränser på nätet

   Parkgömmet är ett lärospel som erbjuder Sveriges skolor redskap för att samtala med barn mellan 8-10 år om grooming, gränssättning och rättigheter. Spelet är initierat av stiftelsen Change Attitude och utvecklat av forskare vid Högskolan i Skövde. Under hösten 2019 blev Parkgömmet tillgängligt för alla grundskolor i Sverige, helt kostnadsfritt. Läs mer: Världsunikt lärospel lär barn sätta gränser på nätet

   Prisas för samarbete kring välfärdsteknik

   Skaraborgs Hälsoteknikcentrum är en samverkansarena för offentlig sektor, näringsliv och Högskolan kring tester och utveckling av välfärdsteknik, metoder och tjänster. Här kan välfärdsteknik och arbetssätt testas och studeras innan de når målgruppen. Projektet uppmärksammades och tilldelades det nyinstiftade priset Årets Digitaliseringsinitiativ av Västra Götalandsregionen. Läs mer: Skaraborgs Hälsoteknikcentrum prisas för samarbete kring välfärdsteknik

   Skapar spelvärld för att motivera unga

   Sedan förra året bedrivs det EU-finansierade forskningsprojektet Studio Ludum vid Högskolan i Skövde. Projektet ska med dataspel som drivkraft stötta spelintresserade ungdomar som inte studerar eller funnit sin plats på arbetsmarknaden. Ett nytt sätt att motivera ungdomarna är via en mobilapp, som ska fungera som en brygga mellan den digitala miljö ungdomarna är bekväma med och den fysiska världen. Läs mer: Skapar spelvärld för att motivera unga

   Framtidens vårdbehov

   Den 19 september 2019 arrangerade Skaraborgs Sjukhus och Högskolan i Skövde en spännande eftermiddag i digitaliseringens tecken. Forskare från Skaraborgs sjukhus och Högskolan visade upp en mängd olika projekt där digital teknik används för att utveckla arbetssätten inom hälso- och sjukvården. Alla förläsningarna går att se på Youtube, följ länkarna nedan eller se hela spellistan med alla föreläsningarna.

   Internationell konferens om öppen samverkan

   På konferensen OpenSym 2019 på Högskolan i Skövde samlades forskare och företag för att diskutera det viktiga och ständigt aktuella ämnet ”öppen programvara”. Läs mer: Högskolan värd för internationell konferens om öppen samverkan

   Välbesökt konferens om hållbar digitalisering

   Ett femtiotal deltagare från kommuner, landsting och näringsliv, samlades på Högskolan i Skövde för att delta i konferensen Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder. Läs mer: Välbesökt konferens om hållbar digitalisering

   Bättre beslut med Lean, simulering och optimering

   Är det möjligt att kombinera Lean med simulering, för att ge ett bättre underlag till beslutsfattarna när de jobbar med systemdesign och förbättring? Ainhoa Goienetxea, doktorand i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde, har i sin forskning kommit fram till ett sätt att kombinera dem, vilket resulterar i en win-win-situation för de som jobbar med Lean eller simulering. Resultatet kommer kunna stödja organisationer till att öka sin prestanda. Läs mer: Bättre beslut när Lean kombineras med simulering och optimering

   Är det en hållbar digitalisering vi står inför?

   Molninlåsning, filformatsinlåsning och leverantörsinlåsning. Högskolan i Skövdes sista seminarium under Almedalsveckan 2019 handlade om hur myndigheter kan undvika inlåsning av information och anskaffa olika IT-lösningar som tillåter dem att komma åt sin data även i framtiden. Läs mer: Hållbarhet är hett, men är det en hållbar digitalisering vi står inför

   Informationssäkerhet prioriteras men kunskap saknas

   Varför är det så svårt för organisationer att få till en säker och effektiv informationshantering? Det diskuterades under onsdagsförmiddagen på Högskolan i Skövdes andra seminarium under årets Almedalsvecka. Panelen var av åsikten att informationssäkerhetsarbetet visst prioriteras, men okunskapen inom organisationerna är stor. Lär mer: Informationssäkerhet prioriteras men kunskapen saknas

   Äldres digitala innanförskap i fokus under Almedalen

   Under onsdagseftermiddagen bjöd Visby på strålande väder när seminariet ”Kan utbildning minska digitalt utanförskap bland äldre?” hölls i Högskolan i Skövdes regi på Västsvenska arenan. Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap på Högskolan i Skövde var på plats för att presentera forskningsdelen i projektet ”Mer Digital”. Läs mer: Äldres digitala innanförskap i fokus under Almedalen

   Samverkan utvecklar säkrare läkemedel

   När forskare samverkar med det omgivande samhället kan det ske ett kunskapsutbyte som ger stort genomslag i samhället. Gustav Holmgren på Högskolan i Skövde är en sådan forskare. Han har tagit fram en testmodell i samverkan med företaget Takara Bio och hans forskning är nu ett verktyg för att försöka bota sjukdomar och testa nya läkemedel. Läs mer: Stamcellsforskning i samverkan utvecklar säkrare läkemedel

   Forskningsprojekt för mobil närvård får 2,8 miljoner

   Mobil närvård är en vårdmodell utvecklad i Skaraborg och som anses vara en nationell förebild. I forskningsprojektet ”Mobil närvård i hemmet i Skaraborg” ska forskare ta del av patienters och närståendes upplevelse av mobil närvård i hemmet. Projektet har nyligen beviljats 2,8 miljoner i forskningsmedel från Familjen Kamprads stiftelse. Läs mer: Forskningsprojekt för mobil närvård får 2,8 miljoner

   Varmt mottagande av inkluderande spel

   Ett spel som är spelbart för alla, designat på ett sådant sätt att det även går att spela om man är blind. Så låter idén bakom spelappen Frequency Missing, utvecklad vid Högskolan i Skövde. Spelet, som först lanserades på svenska och som sedan sensommaren 2018 också funnits på engelska, har fått ett mycket varmt mottagande. Läs mer: Varmt mottagande av inkluderande spel

   Hur sårbart är vårt digitala samhälle?

   Digitaliseringen går i en hisnande fart och medborgaren blir allt mer beroende av en fungerande infrastruktur. Vad händer i samhället när funktioner som tas förgivet, såsom vårt betalsystem, drabbas av en teknisk störning eller saboteras? Klarar Sverige en vecka utan kortbetalning eller banktransaktioner? Hur kan samhällsaktörer i alla de sektorer som drabbas utveckla ett gemensamt agerande som dämpar eskalering och lindrar konsekvenser av ett långvarigt avbrott i betalsystemet? Läs mer: Om betalsystemet kraschar: Hur sårbart är vårt digitala samhälle?

   Digitala redskap ska aktivera unga

   Högskolan i Skövde har nyligen beviljats en halv miljon kronor för ett forskningsprojekt inom forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research). I projektet, som heter FUN, ska det tas fram digitala hjälpmedel som ska få elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer fysiskt aktiva. Läs mer: Digitala redskap ska aktivera unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

   Kulturarv engagerar genom digitalt berättande

   Går det att göra berättandet kring besöksmål mer spännande och är det i så fall möjligt att använda digital teknik på ett hållbart sätt för att lyckas? Det undersöker forskare och studenter vid Högskolan i Skövde genom projektet KASTiS. Projektet har visat sig så framgångsrikt att det förnyats och kommer pågå i ytterligare tre år. Läs mer: Kulturarv engagerar genom digitalt berättande

   Stadsbyggarna får barn att prata stadsplanering

   Högskolan i Skövde har fått en betydande roll i ett samarbetsprojekt gällande arbetet med Lidköpings nya stadsutvecklingsplan. En grupp studenter på magisterutbildningen Serious games har arbetat fram ett spel i syfte att locka en yngre publik att börja prata stadsplanering. Läs mer: Stadsbyggarna – Spel som får barn att prata stadsplanering

   Forskning: Så tar vi bort det farliga med robotar

   Industrirobotar har alltid stått bakom lås och bom på grund av säkerhetsrisker för människor som arbetar nära dem. Men i en allt mer föränderlig värld måste maskiner bli mer flexibla. Så hur skapar vi en miljö där människa och robot kan samverka på ett säkert sätt? Det har Högskolan i Skövde forskat på under de senaste fyra åren. Och Sverige: vi har ett resultat! Läs mer: Forskning: Så tar vi bort det farliga med robotar

   Skövdeforskare del av världsnyhet om insektsdöd

   Få har nog undgått att under senaste tiden först nås av världsnyheten om insektsdöd, för att sedan läsa uppföljningen där forskare tonar ned larmet. Vad som däremot inte nådde läsarna var att en lektor på Högskolan i Skövde ligger bakom en del av den forskning som den senare artikeln baseras på. Läs mer: Skövdeforskare del av världsnyhet om insektsdöd

   Biologisk mångfald får medel från Naturvårdsverket

   Naturvårdsverket har beviljat Annie Jonsson, docent i ekologi vid Högskolan i Skövde, 4,8 miljoner kronor för projektet “Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå”. Projektet handlar om att bevara och öka naturens biologiska mångfald och ska pågå i tre år. Läs mer: Forskning om biologisk mångfald får medel från Naturvårdsverket

   Testmiljö för äldre lockade många

   Intresset var stort när Skaraborgs Hälsoteknikcentrum öppnade lokalerna för allmänheten. Besökarna kunde bland annat besöka den tillgänglighetsanpassade testlägenheten och prova en äldredräkt. Läs mer: Testmiljö för äldre lockade många

   Publicerad: 2020-01-21
   Senast ändrad: 2022-01-03
   Sidansvarig: webmaster@his.se