Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Aktiviteter i urval 2020

   På den här sidan hittar du länkar till olika utbildnings-, forsknings- och samverkansaktiviteter där Högskolans forskare, lärare och studenter på olika sätt belyser digitaliseringens roll i ett hållbart samhällsbygge. De här aktiviteterna genomfördes under 2020.

   Digitalt hälsofrämjande arbete i skolan

   Ett mer stillasittande liv och en kost med större mängd socker har skapat folkhälsoproblem i låginkomstländer – hjärtsjukdom har blivit allt vanligare i befolkningen. För att bidra till att förhindra denna utveckling, ska forskare vid Högskolan i Skövde, Mittuniversitetet och två nepalesiska lärosäten undersöka befintlig kunskap hos föräldrar och skolbarn i Nepal och utveckla en digital hälsoutbildning. Läs mer: Vetenskapsrådet stöttar projekt om digitalt hälsofrämjande arbete i skolan

   Hjälper ovana att öka säkerheten online

   Det är osäkert att surfa på internet, det vet vi, men funderar kanske inte så mycket på det i daglig användning. Vi vet att vi inte borde ha samma lösenord till flera sajter, men har det ändå för vi vill bara ”att det ska fungera”. Men för den ovane internetanvändaren eller någon med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF-diagnos) kan det här innebära ännu större bekymmer. Det vill forskare på Högskolan i Skövde nu ändra på. Läs mer: Hjälper ovana att öka säkerheten online

   Kartlägger migration med maskininlärning

   År 2016 kom Juhee Bae från Sydkorea till Sverige för att arbeta som postdoktor med visualiseringstillämpningar inom AI. Hennes mål är att få oss att förstå maskininlärning genom att förklara dess resultat med hjälp av visuella verktyg. Det tror hon även kommer öka förtroendet för tekniken. I sitt senaste projekt har hon använt maskininlärning för att kartlägga migrationsavsikter i Västafrika. Ett projekt hon 2019 beviljades medel för av EU och Västra Götalandsregionen inom ramen för programmet Mobility for Regional Excellence 2020 (MoRE2020). Läs mer: Maskininlärning hjälper Juhee kartlägga migrationsavsikter i Västafrika

   Är fabriksgolvet redo för smarta AR-glasögon?

   I det hårda affärsklimat som råder, där ökad produktivitet och effektivitet är vad som krävs för att överleva, söker alla efter nya sätt att förbättra verksamheten. Möjligheterna med teknik som exempelvis smarta glasögon för förstärkt verklighet (AR) utforskas både inom det privata näringslivet och inom akademin. Frågan är var denna teknik kan komma till användning och om industrin är redo för den? Läs mer: Är fabriksgolvet redo för smarta AR-glasögon?

   Serious Games ledde Vania från Peru till Skövde

   Högskolan i Skövde tar emot studenter från hela världen. En av de som rest längst för att studera är Vaina Castagnino som 2018 flyttade från Peru till Skövde för att studera på magisterprogrammet Serious Games. Nu driver hon spelstudio både i Sverige och i Peru, jobbar med Sweden Game Conference och drömmer om att skapa serious games för barn. Läs mer: Serious Games ledde Vania från Peru till Skövde

   Svensk majoritet emot appar för kontaktspårning

   Flera länder använder sig av mobilappar för smittspårning av covid-19. I Sverige påbörjade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett arbete med att skapa en sådan app, men utvecklingen stoppades av Folkhälsomyndigheten. Oklarheter kring lagring av data och användarnas anonymitet låg grund till beslutet. Skövdeforskarna Joakim Kävrestad och Ali Padyab har nu undersökt svenskarnas attityd kring en app för smittspårning. Resultatet visar att svenska folket inte vill ha en sådan app. Läs mer: Majoriteten av svenskarna emot appar för kontaktspårning

   Kan djur hjälpa oss att interagera med robotar?

   Den internationella konferensen RO-MAN tilldelade nyligen priset för utmärkt tvärvetenskaplig forskning till Erik Lagerstedt, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Utmärkelsen får han för en artikel, i vilken han utvärderar interaktion mellan människa och robot genom att ta lärdom från interaktion mellan människa och djur. Läs mer: Kan djur hjälpa oss förstå hur vi ska interagera med robotar?

   Öppen forskningsdata ger större genomslag

   Genom att dela forskningsdata öppet ökar forskningens kvalitet, spridning och innovationskraft. Vid Högskolan i Skövde finns en så kallad Data Access Unit (DAU) som hjälper Högskolans forskare att sprida sina resultat. En forskare som tagit hjälp av DAU är Erik Billing och forskningsprojektet DREAM, som forskar på hur sociala robotar kan hjälpa barn med autism. Läs mer: Öppen forskningsdata ger större genomslag

   Forskning: Vill minska risken med mobila enheter

   Det har blivit vanligt att många använder sin mobiltelefon både privat och på jobbet. Detta kan medföra risker för företagen, då det blir otydligt vem som äger informationen. Martin Brodin, industridoktorand vid Högskolan i Skövde, har forskat om säker informationshantering med fokus på mobila enheter. Läs mer: Forskning: Vill minska risken med mobila enheter

   Robotförstärkt behandling av barn med autism

   Den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE har uppmärksammat DREAM, ett tidigare forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde. Projektets syfte var att se hur robotar kunde fungera som hjälpmedel vid behandling av barn med autism. Läs mer: Fortsatt intresse för robotförstärkt behandling av barn med autism

   Informationssäkerhet på ett mer strukturerat sätt

   Alla organisationer innehar mängder med information. Men utan kunskap om hur informationen ska klassificeras finns det risk att eftertraktade uppgifter hamnar i fel händer. Erik Bergström, forskarstuderande i informationsteknologi, har i sin forskning utvecklat en metod som syftar till att underlätta för organisationer i hur de ska klassificera sin information. Läs mer: Forskning: Informationssäkerhet på ett mer strukturerat sätt

   Digital mänsklig modellering på agendan

   Den virtuella människan är central vid DHM2020, Digital Human Modeling Symposium, som nu pågår i Skövde. Den virtuella människan används bland annat för att utvärdera arbetsplatser och produkter, provkrocka bilar och för underhållning i film. Läs mer: Digital mänsklig modellering på agendan

   Omställningen till elmotorer förbereds i testlabb

   I ett testlabb i Skövde prövas just nu olika lösningar för att förbereda för produktion av elektriska drivlinor. Vad som händer där inne är hemligt, men olika lösningar utvecklas och testas i ett nära samarbete mellan industri och forskning. Läs mer: Omställningen till elmotorer förbereds i testlabb

   Skövdeprofessor vill forska om hemarbete vid corona

   Kontor står tomma och många av oss arbetar sedan några månader hemifrån. Hur påverkar det vårt medarbetarskap och vad händer efter pandemin? Kommer vi att förändra våra arbetsvanor och vilka blir effekterna av hemarbete? Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde vill tillsammans med tre andra forskare undersöka olika aspekter av vad som händer med medarbetarskapet vid hemarbete. Läs mer: Skövdeprofessor vill forska om hemarbete vid corona

   Flitiga bin lockar Högskolans forskare till polcirkeln

   Vid polcirkeln och under midnattssolen arbetar bina flitigt, ovetandes om att de samtidigt samlar in viktig data. Det var under förra veckan som forskare från Högskolan i Skövde försåg cirka tusen små bin med sändare i projektet BIstånd till nordiska bin. Med hjälp av ny teknik samlas information in om biets flygvanor, arbetsuppgifter, och livslängd – en viktig del i forskningen kring framtida bihållning i ett föränderligt klimat. Läs mer: Flitiga bin lockar Högskolans forskare till polcirkeln

   AI kan förklara komplexa produktionsprocesser

   Sedan 2018 arbetar stålföretaget SSAB tillsammans med Högskolan i Skövde med att analysera och modellera ståltillverkningsprocessen i LD – en process där järnet blir till stål genom att kolet oxideras bort med hjälp av syrgas. Processen är mycket resurskrävande och att leverera optimal temperatur och sammansättning är avgörande för att minimera resursbehovet. Nu har projektarbetet fortgått under två kalenderår och börjat ge vetenskapliga resultat. Läs mer: AI kan förklara komplexa produktionsprocesser

   Forskning om ekonomi och ekologi får 1,5 miljoner

   Forskningsprojektet ”Från Ekologi till Ekonomi: Styrning och kommunikation av företags- och offentliga organisatoriska insatser för att främja målen om biologisk mångfald i Agenda 2030”, får forskningsbidrag på 1,5 miljoner. I projektet kommer ekonomer och ekologer samarbeta för att se hur företag och organisationer uppnår de biologiska mångfaldsmålen. Läs mer: Forskning om ekonomi och ekologi får 1,5 miljoner

   Amerikanen som ska lära svenskar om robotar

   Robotar blir en allt större del av vårt vardagliga liv. Vanliga robot-sysslor kan vara att klippa våra gräsmattor och att dammsuga i våra hem. Maurice Lamb, lektor i informationsteknologi, är programansvarig för den helt nya utbildningen Människa-robotinteraktion på Högskolan i Skövde. Han har flyttat till Skövde från USA, bara för att lära svenskar mer om hur vi kan använda robotar inom industrin och i vår vardag. Läs mer: Amerikanen som ska lära svenskar om robotar

   Människa-robot-interaktion med virtuell verklighet

   Företagsforskarskolan IPSI:s doktorand Patrik Gustavsson håller sitt slutseminarium den 17 april vid Högskolan i Skövde. Hans avhandling ”Virtual Reality Platform for design and assessment of Human-Robot Interaction in Assembly Manufacturing” utforskar kommunikationen mellan en människa och en robot för att underlätta samarbetet mellan dem i monteringstillverkning. Läs mer: Utvärdering av människa-robot-interaktion med virtuella verkligheter

   Reflektion över MSB:s råd kring distansarbete

   I veckan kom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut med råd kring informationssäkerhet, riktat till den som jobbar på distans. Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och informationssäkerhetsexpert, reflekterar kring de nya råden. Hon berättar vad du som arbetstagare kan göra för att öka informationssäkerheten kring ditt hemmaarbete. Läs mer: Reflektion över MSB:s råd kring distansarbete

   Så optimerar vi framtidens arbetsplatser

   Framtidens tillverkning kommer att innebära att människor och robotar arbetar tätare tillsammans. Det ställer nya krav på bland annat arbetsplatsens säkerhet, ergonomi och design. I tre års tid har forskare vid Högskolan i Skövde tillsammans med bland annat Volvo Cars och Jernbro i Skövde undersökt hur vi optimerar framtidens tillverkande arbetsplatser. Läs mer: Så optimerar vi framtidens arbetsplatser

   Expert inom bioinformatik till Högskolan i Skövde

   Under de två kommande åren stärker Högskolan i Skövde upp området bioinformatik genom en ny internationell gästprofessor vid namn Kristian Vlahoviček; en tjänst som finansieras av KK-stiftelsen. Läs mer: Expert inom bioinformatik till Högskolan i Skövde

   Forskning stöttar i den fjärde industriella revolutionen

   I forskningsprojektet TWIN vid Högskolan i Skövde har forskare tillsammans med tillverkningsindustrin utvecklat så kallade simulerade eller digitala tvillingar; en ny teknik som stärker företagens konkurrenskraft. Läs mer: Forskning stöttar företag i den fjärde industriella revolutionen

   Han gör parkeringen smartare

   Att leta efter lediga parkeringsplatser är snart ett minne blott. Skövdeforskaren Yacine Atif har tagit fram en tjänst som kan beräkna var det finns lediga parkeringsplatser just nu och på sikt. Onsdagen den 2 september presenterar han sin forskning digitalt på Research2Business Summit som arrangeras av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Läs mer: Han gör parkeringen smartare

   Hur äldre ska klara sin digitala resa

   Hur ska mormor – och många ändra med för den delen – klara den digitala resan in i framtiden? Eva Söderström är biträdande professor vid Högskolan i Skövde och sitter inne med några av svaren. De ger hon vid vårens andra populärvetenskapliga café på Högskolan, onsdagen den 19 februari. – Jag vill hjälpa de många människor som idag riskerar att hamna i utanförskap på grund av den nya tekniken och få dem att känna ett ”innanförskap” säger Eva Söderström. Läs mer: Skövdeprofessor föreläser om hur äldre ska klara sin digitala resa

   Måste kunna hantera kraschade betalsystem

   De omfattande it-problemen som nyligen drabbade Swedbank visar hur sårbart vårt samhälle är för störningar. Vi kan inte handla mat, tanka bilen eller hämta ut mediciner. Debatten kretsar i stor utsträckning kring att bankerna ska ha mer pålitliga system och kunderna fler betalalternativ. Joeri van Laere, lektor i informationssystemutveckling på Högskolan i Skövde menar att det inte bara är bankernas problem, utan belyser i sin forskning vikten av butikernas beredskap för betalsystemstörningar. Läs mer: Butiksägare måste kunna hantera kraschade betalsystem

   Skövdeforskare och ärkebiskopen i samtal om AI

   Hur påverkas etiska frågor om artificiella system blir mer och mer människolika i sina uttryck? Hur kan kristen teologi och etik bemöta och hantera intelligenta artificiella system? Den 24 februari träffas Paul Hemeren, lektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde och ärkebiskop Antje Jackelén, i Uppsala för ett djupgående samtal om just sådana frågor. Läs mer: Skövdeforskare och ärkebiskopen i samtal om AI

   Så påverkar digitaliseringen handeln

   I takt med att e-handeln expanderar väljer allt fler konsumenter att köpa varor och tjänster online. Det gör att utmaningarna för fysiska butiker ökar. Den 12 mars deltar Mikael Hernant, lektor i företagsekonomi, och Micke Petersson, butiksansvarig för ICA Maxi Skövde, i ett seminarium om digitaliseringen av handeln. Seminariet arrangeras av nätverket CLAS (Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg) och sker på Högskolan i Skövde. Läs mer: Så påverkar digitaliseringen handeln

   Mångfaldsstipendium för Queer i dataspel

   Högskolan i Skövde delar varje år ut ett mångfaldsstipendium. Stipendiet ska tilldelas en eller flera studenter som skrivit ett examensarbete som särskilt utmärkt sig inom temat mångfald. Årets stipendiater heter Emma Arltoft och Agnes Benkö, som får stipendiet för sin uppsats ”Camp and buried: Queer perceptions of queer tropes and stereotypes in games”. Läs mer: Uppsats om queer i dataspel får årets mångfaldsstipendium

   Två miljoner till forskningsprojekt

   Det krävs innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården för att hantera nya utmaningar. Nyligen beviljade Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, två miljoner kronor till ett projekt som ska kartlägga innovationssystemet för Skaraborgs Sjukhus. Projektet pågår till och med 2021 och leds av Högskolan i Skövde. Läs mer: Två miljoner till forskningsprojekt som leds av Högskolan

   Publicerad: 2021-01-12
   Senast ändrad: 2022-01-03
   Sidansvarig: webmaster@his.se