Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Lärosätesgranskning 2020-2021

   Högskolan i Skövde genomgår just nu en lärosätesgranskning. Detta innebär att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar Högskolans kvalitetsarbete. Granskning sker av Högskolans kvalitetssystem, det vill säga det sätt på vilket vi själva kvalitetssäkrar vår verksamhet. I denna granskningsomgång följer UKÄ upp våra processer för kvalitetssäkring av utbildning. Utbildningarnas kvalitet granskas inte av UKÄ denna gång.

   Granskningen syftar dels till att kontrollera att vårt kvalitetsarbete verkligen säkrar hög kvalitet i våra utbildningar, dels till att bidra till kvalitetsutveckling vid vårt lärosäte. Underlag för granskningen utgörs av en självvärdering som Högskolan sammanställer, vissa bilagor till självvärderingen, en studentinlaga (som skrivs av Studentkåren i Skövde), platsbesök och dokumentation om valda fördjupningsspår. Du kan läsa mer om hur granskningen går till i UKÄ:s vägledning och på UKÄ:s webbplats.

   UKÄ har genomfört denna typ av lärosätesgranskning sedan 2017, inom ramen för olika omgångar. Vi är en del av omgång 6 där fyra andra lärosäten också ingår. Information om hur det gått för de lärosäten som redan har granskats finns på UKÄ:s sida Högskolekollen.

   Högskolans arbete med granskningen samordnas av rektors kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har under 2020 främst arbetat med förberedelser inför granskningen, en personaldag med kvalitetstema samt utformning av Högskolans självvärdering (som utgör det huvudsakliga underlaget för granskningen). Under 2019 ägnade rådet mycket tid åt revidering och sammanställning av styrdokumenten för Högskolans kvalitetssystem. Läs gärna mer om Högskolans kvalitetssystem och rektors kvalitetsråd.

   Tidsplan för granskningen

   • 4 november 2020: UKÄ:s upptaktsmöte
   • 27 januari 2021: Högskolan i Skövde lämnar sin självvärdering till UKÄ
   • 3 mars 2021: Ett så kallat ”torrsim” genomförs vid Högskolan i Skövde. Ett torrsim innebär att en övning görs inför UKÄ:s kommande platsbesök.
   • 31 maj-1 juni 2021: Platsbesök 1 – där grunden för frågorna är vår självvärdering, studentinlagan och övriga underlag.
   • 31 augusti-2 september 2021: Platsbesök 2 – där fokus är de fördjupningsspår som valts ut av UKÄ. Fördjupningsspåren är "programuppföjningar" och "studentinflytande". Syftet med fördjupningsspåren är att granska hur kvalitetsarbetet fungerar i praktiken.
   • December/januari 2021-2022: UKÄ:s rapport från lärosätesgranskningen. I rapporten kommer ett omdöme ges om kvalitetsarbetet vid Högskolan i Skövde. Kvalitetsarbetet kan godkännas, godkännas med förbehåll eller ifrågasättas.
   Publicerad: 2021-01-12
   Senast ändrad: 2021-01-12
   Sidansvarig: webmaster@his.se