Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Texten är äldre än sex månader.

   Lena Mårtensson fortsätter som prorektor för Högskolan i Skövde

   Publicerad 12 april 2019

   Lena Mårtensson är professor i omvårdnad och prorektor vid Högskolan i Skövde. Nu har Högskolans styrelse förlängt hennes prorektorsuppdrag fram till 30 juni 2022. Prorektorn är i praktiken Högskolans näst högsta chef efter rektor. Högskolor och universitet i Sverige har en rektor som är högsta chef för lärosätet. Rektor utses av regeringen. Vid varje högskola eller universitet ska det också finnas en prorektor som tjänstgör i rektors ställe när hen inte är i tjänst. Det är ett lärosätes styrelse som utser prorektor.

   Ersätta och komplettera

   Högskolan i Skövdes nuvarande prorektor är Lena Mårtensson, som också är professor i ämnet omvårdnad. Vid sitt möte den 12 april 2019 beslutade Högskolans styrelse att förlänga hennes uppdrag som prorektor med ytterligare tre år, fram till den 30 juni 2022.

   – En prorektors roll är ganska svår eftersom du ibland ska ersätta och ibland komplettera din rektor. Det kräver i sin tur en mogen ledare som är flexibel och kan anpassa sitt ledarskap. Vi i styrelsen och rektor Lars Niklasson ser att Lena Mårtensson har de här egenskaperna. Därför är vi glada att Lena vill fortsätta som prorektor i ytterligare tre år, säger Kerstin Norén, som är ordförande i Högskolans styrelse.

   Områden att fokusera på

   En prorektor är i praktiken ett lärosätes näst högsta chef efter rektor. Förutom att vara rektors ersättare när det behövs har Lena Mårtensson idag vissa arbetsområden hon särskilt fokuserar mot. Till dessa områden hör bland annat Högskolans samverkan med offentlig sektor, det övergripande kvalitetsarbetet, arbetet med en framtida forskarutbildning inom vårdområdet och frågor som rör Högskolans grundutbildningar.

   – Jag kommer att lägga allt mer tid på arbetet med vårt kvalitetssystem som ska granskas av Universitetskanslersämbetet under 2020 och 2021. Vi har, med vår fakultetsnämnd i spetsen, arbetat hårt för att bygga systemet och jag ser fram mot att fortsätta engagera mig i kvalitetsfrågorna, säger Lena Mårtensson.

   Diskussion om styr- och resursutredningen

   Förutom beslutet om prorektor var det i huvudsak informations- och diskussionspunkter på Högskolan i Skövdes styrelsemöte den 12 april. En punkt på dagordningen var en längre diskussion om de förslag som finns i den stora styr- och resursutredningen som nu är ute på remiss.

   Styr- och resursutredningen handlar till stor del om hur staten ska styra och fördela pengar till svenska högskolor och universitet i framtiden. Högskolan i Skövdes rektor, Lars Niklasson, har engagerat sig starkt i frågan och han tycker att utredningens förslag skulle kunna vara mycket mer utvecklingsorienterade.

   – Jag tycker i allt väsentligt att dagens styrsystem fungerar och att man skulle kunna utveckla det, snarare än att implementera ett nytt system, säger Lars Niklasson.

   Samverkan borde premieras

   Högskolan i Skövdes rektor menar att styr- och resursutredningen förslag inte kommer att ge Högskolans studenter, lärare och forskare bättre förutsättningar att utveckla utbildning, forskning och samverkan.

   – Jag vill betydligt hellre se ett system där staten fördelar forskningspengar till lärosätena baserat på hur många utbildningsplatser varje högskola och universitet ska erbjuda. Jag tycker också att lärosäten som är duktiga på att samverka med det omgivande samhället ska premieras för detta, för att ytterligare kunna utveckla sin samverkan, säger Lars Niklasson.

   Högskolan i Skövde ska skicka in sitt slutgiltiga remissvar på styr och resursutredningen i juni. Därefter får ledningarna för landets högskolor och universitet vänta och se vilka av utredningens förslag som regeringen väljer att gå vidare med.

   För ytterligare information kontakta
   Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde: 0500-448143

   Publicerad: 2019-04-12
   Senast ändrad: 2020-01-23
   Sidansvarig: webmaster@his.se